RAAK DE WONDEN AAN – Over niet zien en toch geloven van Tomás Halík

Wij kunnen niet in Jezus geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God’ zeggen zonder ook zijn wonden aan te raken. Dat is de kern wat Tomás Halík in dit boek betoogt. Wij geloven in een gekruisigde Jezus, een gewonde Jezus. En in zijn wonden draagt Jezus alle wonden van de wereld en de mensheid. Ook die wonden mogen wij aanraken. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, stelt Halík. In Raak de wonden aan richt hij de ogen van gelovigen op de wonden, die van Jezus en die van de wereld. Het verhaal van de ongelovige Thomas is daarbij zijn uitgangspunt. Halík verstaat de kunst om in zijn boeken door te dringen tot de mystieke, diepere lagen van het geloof en een scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar te geven in deze huidige tijd.

Prof. T. (Tomás) Halík (1949) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. Hij was onder andere de vertrouweling en raadsman van president Havel, de Tsjechische aartsbisschop Tomásek en Johannes Paulus II. Eerder verschenen Geduld met God (2014) en De nacht van de biechtvader (2016) en Ik wil dat jij bent (2017). ‘Dit is zo’n boek waarvan ik zeg: als ik geen christen was, zou ik het nu erg graag worden’. (Dagblad Trouw)

De Bibliotheekcommissie

U kunt de catalogus van de bibliotheek van de Kloosterkerk raadplegen op de Website van de Kloosterkerk:  Kloosterkerk