Waarom ik Christen ben – Timothy Radcliffe

“Telkens als wij haat overwinnen met liefde, breekt de eeuwigheid door”.

“ Waarom zou je christen zijn? vroeg een vriend mij laatst. Ik moet toegeven dat zijn vraag mij verraste. Ik was christelijk opgevoed maar had nooit echt stilgestaan bij mijn geloof, tot ik mij begon af te vragen of het waar was of niet. Als het waar was dat de mensheid bestemd was om te delen in Gods onbeschrijflijke blijdschap, dan moest dat het doel van mijn leven zijn. Als het niet waar was, dan was het duidelijk dat ik de kerk moest verlaten. Dus ik gaf mijn vriend ten antwoord: ’Omdat het waar is’. Maar hier nam hij bepaalt geen genoegen mee. ‘Maar waar draait het om als je christen bent? Wat heeft het voor zin? “

In hun hoop, vrijheid, vreugde, moed en niet te vergeten liefde zouden christenen iets kunnen laten zien van Gods aanwezigheid.

Timothy Radcliffe spreekt over de betekenis van christen-zijn in een steeds veranderende cultuur en geeft een oecumenisch antwoord op de verdeeldheid in de kerken. Hij zet mensen stevig met de benen op de grond: ‘Wij zijn geroepen om thuis te zijn op plekken die zo ver uit elkaar liggen als je je maar kunt voorstellen – in ons lichaam en in het koninkrijk van God’.

De Brit Timothy Radcliffe leidde van 1992 tot 2001 de dominicanenorde als magister-generaal. Na zijn vertrek uit Rome liet die oerdegelijke, in Oxford opgeleide Britse intellectueel, zich vooral kennen als predikant en schrijver die in zijn poging om geloof, traditie en moderniteit te verzoenen, de grenzen van de orthodoxie opzocht.

Zijn uitspraken over homoseksualiteit en de plaats van de vrouw pasten niet echt in het plaatje van paus Benedictus XVI. Maar kijk, enkele maanden geleden werd Radcliffe door paus Franciscus aangesteld als raadgever van een Vaticaans curie-orgaan.

 

De bibliotheekcommissie