Mijn heldere afgrond  – Overpeinzingen van een moderne gelovige

Christian Wiman (vertaald door Willem Jan Otten)

Mijn heldere afgrond is bij verschijnen al een spirituele klassieker. Het is niet alleen relevant voor gelovigen, maar voor iedereen die bezig is met een ‘brandende’ zoektocht. Wiman vraagt de lezer hoe wij dit ‘brandende verlangen’ moeten beantwoorden. Wat betekent het voor ons leven-en onze dood- als wij de ‘aanhoudende, hardnekkige geest’ die sommigen van ons God noemen, erkennen?

Een ontroerende meditatie van een dichter met een levensvatbaar, hedendaags geloof, dat beproefd wordt door een levensbedreigende ziekte. Een geloof dat niet alleen rekening houdt met de moderniteit en de wetenschap, maar ook met de religieuze traditie.

 “ Als ik zeg dat het lezen van ‘Mijn heldere afgrond’ mij niet onberoerd liet, verzwijg ik wat er daadwerkelijk met mij gebeurde: Wiman bezorgde mij met zijn boek over geloven, poëzie en sterven inzichten waarvan ik niet had durven vermoeden dat ze mij ooit deelachtig zouden worden. Een inzicht over de dood bijvoorbeeld, dat ik nog steeds bijna niet te bevatten vind”.

Wim Brands

Dit boek pakt je bij de ziel, ook als je denkt dat je die niet hebt. Het is, hoewel geen poëzie, een groot gedicht.

Stevo Akkerman