Filosofen op de kansel: Negen wijsgeren en de Bijbel- een ontmoeting

Margreet Klokke en Rienk Lanooy

Wat gebeurt er als Jean-Paul Sartre het gesprek aangaat met Paulus, Socrates met Jezus, Nietzsche met Mozes?
En wat als je klassieke of juist moderne filosofische teksten verbindt met oeroude Bijbelverhalen?

Het gaat bruisen, want direct worden de grote levensvragen van alle tijden aangesneden, zoals: wat is vrijheid, wie ben je in relatie tot de ander en wat is zinvol leven? De ‘ontmoetingen’ tussen wijsgeer en bijbelfiguur zorgen voor gesprekken op het scherpst van de snede. Ineens lees je een Bijbelverhaal of een besproken filosofie met andere ogen, verrassen je de overeenkomsten of verschillen, en komt alles in een nieuw licht te staan.

Een belangrijke inspiratiebron voor deze negen essays ( ‘preken’) en gebeden zijn de borstbeelden van Eveline van Duyl, waarvan er negen zijn opgenomen in dit boek. Zo komen achtereenvolgens aan bod de filosofen Socrates, Plato, Augustinus, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Sartre en Arendt. De borstbeelden vangen op een humoristische en diepzinnige wijze het karakter en het gedachtengoed van de filosofen.

Alle teksten van dit boek komen voort uit een serie filosofie kerkdiensten in de Kloosterkerk in Den Haag. Voormalig Kloosterkerkpredikant Pieter Lootsma schreef het slothoofdstuk over Hannah Arendt en Johannes.

Rienk Lanooy ( 1964) en Margreet Klokke (1960) zijn beiden predikant van de Kloosterkerk in Den Haag.

De bibliotheekcommissie