Het is opvallend dat Abraham zelden genoemd wordt als het gaat om de grote gestalten van de mensheid. Socrates leerde de mens zelf na te denken, Boeddha hielp de mens om te gaan met zijn lijden. Het lijkt erop dat Abraham te zeer met de religie wordt vereenzelvigd om universeel te kunnen zijn. Ten onrechte! Abraham verschijnt voor ons in de verhalen die over hem worden verteld als een zoeker naar waarheid. Hij stelt zich niet tevreden met wat iedereen om hem heen gelooft en wantrouwt de onderdrukkende vormen van religiositeit. Die vindt hij beneden de menselijke waardigheid en een belediging van het heldere den- ken.

In dit boek komen de drie Abrahamitische religies aan het woord over de gastvrijheid van Abraham. De ety- mologie van de term Abrahamitische religies gaat terug naar de guur van Abraham, die de gezamenlijke benaming weergeeft voor een drietal verwante monotheïstische religies, zowel joden, christenen als islamie- ten als ook diverse kleinere Abrahamitische stromingen, en als Aarts- of Stamvader wordt beschouwd.

Als vreemdeling woont Abraham in het land, hij blijft als het ware ‘een zwervende Arameeër’, en hij kan ge- rust als beschermheer van alle vluchtelingen vandaag de dag gelden. Als ‘vader van de gelovigen’ overstijgt hij één enkele religie, of dat nu jodendom, christendom of islam is. Paulus ziet in Abraham de gestalte die jood en niet-jood samenbrengt, de Koran ziet in Abraham geen jood en geen christen, maar ‘een oprecht mens, die zich aan God had overgegeven’ (Koran 3:67). Ondanks deze universele visies is er ook strijd om Abraham. Kan hij een rol spelen in de toenadering tussen de drie religies, of zal hij een steen des aanstoots blijken te zijn?

“ De beschreven gastvrijheid houdt niet alleen een open huis in: het betekent ook een gastvrije houding ten aanzien van andere overtuigingen, een must voor onze samenleving.”

Drs. Juliëtte van Deursen-Vreeburg, historica – lerarenopleider Godsdienst & Levensbeschouwing, Hoge- school INH.
Dr. Leo Mock, – docent Judaïca aan de Tilburg School of Theology , UvT
Prof.dr. Marcel Poorthuis – docent interreligieuze dialoog, UvT

De bibliotheekcommissie