Paulus. Onze liefste vijand – Karen Armstrong

In deze prachtig geschreven, diep doorvoelde monografie wijdt Karen Armstrong zich aan de apostel Paulus, die geldt als de eerste christelijke schrijver en auteur van veertien van de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament. Armstrong laat zien dat Paulus meer invloed op de verspreiding van het christendom heeft gehad dan enig ander historisch figuur.

Het was Paulus die in de eerste eeuw de eerste kerken stichtte in Europa en Azië. Het was Paulus die een kleine religieuze sekte transformeerde tot de grootste godsdienst die de Westerse beschaving heeft opgeleverd. En het was Paulus die het revolutionaire idee ontwikkelde dat Christus symbool zou kunnen staan voor de mogelijkheid van transcendentie.

Paulus’ beslissende rol in de ontwikkeling van het christendom heeft hem geliefd gemaakt, maar heeft ook weerstand opgeroepen. Terwijl wij weinig weten over sommige aspecten van het leven van Paulus – zijn opvoeding, de details over zijn dood – is zijn dramatische visioen van God op weg naar Damascus een van de krachtigste verhalen uit de geschiedenis van het christendom.

In een recensie van Gijs Reudink:‘Van vrouwenhater naar strijder voor gelijkheid’,

schrijft Reudink dat het boek ook te lezen is als een onderbouwing van haar standpunt dat compassie in alle wereldreligies centraal staat. De door de eeuwen heen verguisde apostel Paulus is volgens Amstrong de vroegchristelijke belichaming van het streven naar gelijkheid.  Armstrong laat zien dat Paulus grondlegger was van het egalitaire denken binnen de christelijke kerk, maar ook dat dit denken niet centraal heeft gestaan in de verdere ontwikkeling van die kerk

Karen Armstrong is een van de belangrijkste en meest invloedrijke kenners van de wereldreligies. In de jaren zestig was zij zeven jaar lang non in een rooms-katholiek klooster. Zij verliet haar orde in 1969 om in Oxford Engelse taal en letterkunde te doceren. Zij publiceerde sindsdien meer dan 15 boeken, die wereldwijde bestsellers werden. Tot de vele hoogtepunten in haar werk behoren Een geschiedenis van God, Jeruzalem, De wenteltrap en De strijd om God.