‘Sprokkelhout’

Edy Korthals Altes

Een zoektocht naar zin en geloof

Deze bundel bevat gedachten over een reeks van jaren, door de auteur bijeengesprokkeld, over zin en geloof in deze tijd.

Het gaat om persoonlijke ervaringen en inzichten. Met een voor een diplomaat ongebruikelijke openhartigheid spreekt hij over wat hem ten diepste beweegt. Als oecumenisch christen voert hij een sterk pleidooi voor samenwerking met andere levensovertuigingen bij de aanpak van grote wereldproblemen.

Gerard Mathijsen, abt van de Sint Adelbert Abdij in Egmond, karakteriseert de bundel als volgt:

“Ondanks alle onheilspellende tekenen van rampspoed gelooft de auteur in de kracht van het geloof, dat van elk mensenkind een drager van Gods belofte maakt en wijst hij de weg naar een innerlijkheid, die verbindt met de Allerhoogste en met ieder medemens.

Dit boek brengt zijn boodschap van vreedzame liefde en verdraagzaamheid in een wereld, die met zijn massavernietigingswapens zichzelf aan de rand van de afgrond heeft gebracht”.

Edy Korthals Altes (1924) was na zijn studie economie in Rotterdam van 1951 tot 1986 werkzaam in de Buitenlandse Dienst, het laatst als ambassadeur in Madrid. Nadien was hij actief betrokken bij tal van Nederlandse en internationale organisaties op het gebied van ontwapening en vredesbevordering. Over vrede en veiligheid en de noodzaak van geestelijke vernieuwing in Europa schreef hij diverse boeken. In februari 2017 verschenen zijn memoires, getiteld ‘Van havik tot vredesduif’.

De Bibliotheekcommissie

Catalogus bibliotheekcommissie Kloosterkerk
U kunt de catalogus van de bibliotheek van de Kloosterkerk raadplegen op de website van de Kloosterkerk.