Christendom en antisemitisme – Tweeduizend jaar confrontatie

Bart Wallet

Antisemitisme is een van de zwarte bladzijden uit de geschiedenis van het christendom. Door de eeuwen heen zijn joden afgeschilderd als Godsmoordenaars en duivelskinderen en zijn zij uitgegroeid tot de stereotiepe ‘ander’ waartegen christenen zich steeds hebben afgezet. Hoe zijn deze negatieve beelden van joden precies ontstaan? Waarom uitten zoveel kerkvaders en theologen zich in zulke scherpe bewoordingen over joden?

Dit boek laat zien hoe binnen het christendom de positie van joden steeds een belangrijk punt vormde om de eigen identiteit te formuleren.

Naast anti-joodse geluiden klonken daarbij ook tegenstemmen, die zochten naar een positieve waardering van joden en jodendom.

‘Christendom en antisemitisme’ geeft een onthullend, genuanceerd en verrassend beeld van tweeduizend jaar christelijke worsteling met joden en jodendom, met speciale aandacht voor de Nederlandse context.

Het boek bevat tekeningen van Karel Kindermans en is uitgegeven in samenwerking met de Stichting Museum Sjoel Elburg.

Bart Wallet is historicus en is gespecialiseerd in joodse geschiedenis. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: www.sjoelelburg.nl

Klik hier om naar de nieuwe versie van de catalogus van de Bibliotheek Kloosterkerk te gaan.

De bibliotheekcommissie