Het BOEK van VREUGDE van Dalai Lama en Desmond Tutu met Douglas Abrams

‘De ultieme bron van vreugde ligt in onszelf’.- Dalai Lama

‘Hoe meer onze vriendelijkheid op de proef wordt gesteld, hoe vriendelijker we worden’.  Desmond Tutu

Een weergave van een ontmoeting tussen bisschop Tutu en de Dalai Lama, ter gelegenheid van diens tachtigste verjaardag. Zij spreken een paar dagenlang met elkaar in India, in zijn verbanningsoord, over de vreugde. Beide wereldleiders overschrijden de grenzen van religies als ze in diepe vriendschap, hartelijkheid, levenservaring en wijsheid hierover praten en vragen beantwoorden. Douglas Abrams (van joodse afkomst) auteur, redacteur en literair agent doet levendig verslag van de ontmoeting en voegt eigen ervaringen en bevindingen van allerlei wetenschappers toe aan de teksten.

Een wijs en inspirerend boek van twee Nobelprijswinnaars en oude vrienden. Zij kijken terug op hun lange en veelbewogen levens en geven antwoord op de belangrijke vraag: hoe kunnen wij vreugdevol leven ondanks het verdriet en de tegenslagen die bij het leven horen? Op hun zoektocht naar de betekenis van vreugde komen de diepste levensvragen voorbij.

Dit boek kan je zien als een verjaardagstaart met drie etages. De eerste bevat het onderwijs van Dalai Lama en Aartsbisschop over vreugde: is het echt mogelijk vol vreugde te zijn als het in het dagelijks leven tegenzit? De tweede etage van de taart bestaat uit de recentste wetenschappelijke kennis over vreugde en alle kwaliteiten die wezenlijk zijn voor duurzaam geluk. De derde etage bestaat uit de verhalen die Dalai Lama en Aartsbisschop die week in Dharamsala vertelden. In dit boek wordt geprobeerd een antwoord te formuleren op deze en vele andere vragen. Een boek dat niet alleen werd gedragen door opinie of traditie, maar ook door wetenschappelijke feiten. Een prettig leesbaar verslag van deze bijzondere ontmoeting, uitgesproken en geschreven voor een breed mondiaal publiek met of zonder religie. Een boek om langzaam te lezen en serieus te nemen.

Bibliotheekcommissie
 

Mededeling Bibliotheekcommissie

Er zijn boekenleggers aangeschaft uit een legaat van Cliff Sutton, lid van de bibliotheekcommissie van 2001-2016 (overleden 2016). De afbeelding, ‘Apostel Joannes met Boek’, is een van de glas-in-loodramen van de Apostelkapel in de Kloosterkerk. Deze boekenleggers worden mede uitgeleend met de uit te lenen boeken. Opschrift ‘Boek’: “In den beginne was het Woord”.