DIACONIE VIJF EEUWEN ARMENZORG IN DEN HAAG door JURJEN VIS.
In Diaconie staat Jurjen Vis stil bij de armenzorg in Den Haag. De Diaconie Den Haag bestaat ongeveer vijfhonderd jaar. De rode draad in haar geschiedenis is de armenzorg, vroeger bedeling genoemd. Historicus Jurjen Vis heeft in opdracht van de Haagse Diaconie de ontwikkeling van de armenzorg in kaart gebracht. De Haagse Diaconie, lange tijd de grootste en rijkste diaconie van het land, zorgde sinds 1575 voor de ‘huisgenoten des geloofs’ én de algemene armen. Wie deden een beroep op de armenzorg, en hoe ging die in zijn werk? Omdat armoede en armenzorg diep ingrijpen in de gehele samenleving, is dit boek tevens een maatschappelijke geschiedenis van Den Haag geworden. Vis heeft tal van bijzondere details gevonden, waarvan de hulp aan Joden in de jaren dertig en tijdens de bezettingstijd misschien wel het opvallendst is. De protestantse diaconie in Den Haag, werkend onder de naam Stek (Stad en Kerk) is één van de meest actieve en toonaangevende diaconieën in Nederland, met veel vernieuwende en aansprekende initiatieven. Het resultaat is een fraai vormgegeven en gemakkelijk leesbaar monument dat vanwege het exemplarische karakter bredere relevantie heeft dan de regio Den Haag. Met afbeeldingen in kleur en zwart-wit, diverse bijlagen, eindnoten, literatuurlijst en register. Een verzorgde, gebonden uitgave met leeslint.

Mededeling Bibliotheekcommissie

Er zijn boekenleggers aangeschaft uit een legaat van Cliff Sutton, lid van de bibliotheekcommissie van 2001-2016 (overleden 2016). De afbeelding, ‘Apostel Joannes met Boek’, is een van de glas-in-loodramen van de Apostelkapel in de Kloosterkerk. Deze boekenleggers worden mede uitgeleend met de uit te lenen boeken. Opschrift ‘Boek’: “In den beginne was het Woord”.

De bibliotheekcommissie