Een gebroken wereld heel maken

Verantwoordelijk leven in tijden van crisis

Jonathan Sacks

Leven is: geroepen worden tot verantwoordelijkheid
Een van de meest kenmerkende en uitdagende ideeën van het jodendom is zijn ethiek van verantwoordelijkheid: de gedachte dat God ons uitnodigt om- zoals de rabbijnen het uitdrukken- zijn ‘partners in het scheppingswerk’ te zijn. De God die de wereld met liefde heeft geschapen, roept ons op om met liefde te scheppen. De God die ons het geschenk van de vrijheid heeft gegeven, vraagt ons daar zo gebruik van te maken.

In Een gebroken wereld heel maken onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere ‘gewone’ mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl.

Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel.

Een gebroken wereld heel maken is een bemoedigend en hoopgevend boek.

Jonathan Sacks (1948) was tot 2013 opperrabbijn van Groot-Brittannië en is lid van het Britse Hogerhuis. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan de Dalai Lama, Moeder Teresa en Tomás Halík.