Geheimen van de Heilige nacht – Dietrich Bonhoeffer

Op 1e advent 1943 schreef Dietrich Bonhoeffer uit de gevangenis in Berlijn aan zijn ouders: “De kerstvoorstelling van Altdorfer, waarop je Jozef en Maria met de kribbe ziet tussen de puinhopen van een huis, staat mij ditmaal bijzonder sterk voor de geest.” Tien jaar daarvoor was Dietrich Bonhoeffer predikant in London. Op de derde adventszondag 1933 preekte hij over Lucas 1: 46-55. Deze tekst vormt het thema van het eerste deel van dit boek.

De uitleg van Jesaja 9: 5-6 ( het tweede deel van het boek) schreef hij in 1940 in de benedictijnerabdij Ettal als een preekmeditatie voor predikanten van de ‘Bekennende Kirche’ in Pommeren. De christelijke boodschap wil de mens veranderen opdat vrede en gerechtigheid heersen. Kribbe en kruis zijn voor Dietrich Bonhoeffer beslissende fasen op die weg van veranderingen.

Zeer persoonlijke getuigenissen van deze levens – en geloofservaring zijn de brief van 17 december 1943 aan zijn ouders ( pag.3) en het gedicht ‘ Door goede machten’ (pag.46), dat in de kerstdagen van 1944 ontstond. Wij worden uitgenodigd met Dietrich Bonhoeffer over kerstmis na te denken en de geloofwaardigheid van zijn toelichtingen voor onze tijd en ons leven te ervaren. De tussenliggende korte teksten vormen een aanvulling op de langere teksten en de afbeeldingen vertellen elk op hun manier de geheimen van de Heilige nacht.

De bibliotheekcommissie