En dan nog dit…    ”Wandelen met God”           

Auteur: Nico ter Linden

Nico ter Linden was meer dan een halve eeuw predikant, zielzorger in ziekenhuizen en gevangenissen, voorganger op het platteland en in de Westerkerk in Amsterdam. Hij schreef meeslepend en ontroerend over zijn vele pastorale ontmoetingen. Maar hoe staat het eigenlijk met zijn eigen verhaal?  Hoe ontwikkelt zich een geloof in al die jaren, door al die ontmoetingen? Waar heeft hij afscheid van genomen, wat ging onderweg verloren en wat werd verworven? Werd zijn geloof wel eens aangevochten?

Twijfel en ongeloof, zeker, Ter Linden kende het. Maar hij schrijft ook:

“Theologen die gedesillusioneerd hun geloof aan de wilgen hangen en daar in woord en geschrift verslag van doen, raken mij niet erg, ik zeg het maar eerlijk”.

En dan nog dit … is een zeer persoonlijk, aanstekelijk en waardevol boek, een kleinood voor wie nadenkt over de rol van het geloof in zijn leven.

Nico ter Linden (1936) kreeg landelijke bekendheid met zijn zes delen:   “Het verhaal gaat..” en de prachtige geïllustreerde kinderbijbel:  “Moet je horen”.