Ds. Margreet Klokke

Maandag 9 oktober jl. heeft onze predikant ds. Margreet Klokke mij laten weten dat zij een beroep zal ontvangen van de Leidse Binnenstadsgemeente (Hooglandse Kerk). Dit beroep zal zij in overweging nemen. Als ds. Klokke positief gehoor geeft aan het beroep, dan zal zij begin februari 2018 de Kloosterkerk verlaten.

Van harte feliciteren wij ds. Klokke met dit beroep en het vertrouwen dat daaruit spreekt van de Leidse Binnenstadsgemeente. Het is natuurlijk jammer als ds. Klokke ons gaat verlaten, maar wij kunnen dankbaar terugkijken op vele mooie jaren waarin zij, eerst met ds. Pieter Lootsma en daarna met ds. Rienk Lanooy onze predikant was.

We wensen ds. Klokke wijsheid en inspiratie toe bij het overwegen van het beroep. Als daarover meer bekend is, zal ik u nader informeren.

Met hartelijke groet,
Sanne ten Bokkel Huinink
voorzitter van het bestuur van de Kloosterkerk