Zondvloed nu

In voorbije eeuwen waren de schilder- en beeldhouwkunst dé media om de verhalen uit de bijbel te ‘vertellen’ aan de (ongeletterde) gelovigen. Deze functie hoeft de kunst nu niet meer te vervullen en beeldende kunst kan dan ook in deze tijd op een andere manier een rol spelen als aanvulling op en ondersteuning van ‘het woord’. Voor de Kloosterkerk is dit aspect van kunst heel belangrijk. Door de Kunstcommissie wordt er in samenspraak met de predikant naar gestreefd om enkele malen per jaar beeldende kunst in de kerk een plaats te geven, waarbij eigentijdse kunst de voorkeur geniet. De laatste jaren heeft een aantal gevarieerde exposities de grote witte muren én de marmeren vloer van de kerk bekleed.

Voor de zomermaanden 2018 staat ook weer een prachtig project op het programma. In nauwe samenwerking met het Bijbels Museum Amsterdam zal de expositie ‘Zondvloed Nu’ getoond worden. Hierbij gaat het om het werk van negen bekende hedendaagse fotografen aan wie gevraagd is wat het zondvloedverhaal voor hen betekent. Zij werden in hun werken geïnspireerd door zeven verhalenvertellers, onder wie een rabbijn, een islamoloog en ook ds. Rienk Lanooy, predikant in de Kloosterkerk. De zondvloed is immers een thema dat voorkomt in zowel de christelijke als de joodse en de islamitische cultuur, een thema dat gaat over reiniging en over hoop op een nieuw begin. Het is fascinerend om te zien hoe voor deze kunstenaars de oude verhalen verbonden kunnen worden met actuele thema’s, zoals het vluchtelingenprobleem en de natuur. Hieruit blijkt duidelijk dat de, merendeels jonge, fotografen met een kritische blik naar de maatschappij kijken. Het resultaat is een kleurrijk ‘palet’ van totaal verschillende interpretaties.

De hier getoonde foto, die tevens als campagnebeeld is gekozen, is van Cigdem Yuksel en laat Arthur zien. Arthur is een jongen van 16 jaar, woonachtig in de sloppenwijken van Zambia, waar Circus Zambia een project is om jongeren uit de negatieve spiraal van hun leven los te maken en hen te stimuleren tot iets waar zij goed in zijn: acrobatiek. De esthetische manier, waarop deze jongen zijn lichaam gebruikt, vormde de inspiratie tot de foto; het lichaam staat centraal en lijkt vanaf de natte grond op te stijgen naar het licht…..er is hoop na de zondvloed!

Fotografen geven workshops

Als onderdeel van de expositie die in de Kloosterkerk getoond wordt van 23 juni tot en met 19 september worden door drie fotografen workshops gegeven. Ilvy Njiokiktjien, Martijn Fabrie en Bruno van den Elshout zullen deze workshops in en om de Kloosterkerk leiden op resp. 23 juni, 7 juli en 25 augustus, steeds van 13.00-16.00u. Opgave is noodzakelijk via onderstaande link.

Velen zullen zich nog het werk van Bruno van den Elshout herinneren dat in het najaar 2015 in de Kloosterkerk getoond werd onder de titel New Horizons. We hopen ook dit jaar weer veel bezoekers in de Kloosterkerk te kunnen ontvangen.

  • Meer informatie over de tentoonstelling ‘Zondvloed Nu’ vindt u op de website van het Bijbels Museum.
  • Informatie en aanmelding betreffende de drie workshops in de Kloosterkerk, vindt u onder deze link . Deelname gebeurt op volgorde van betaling.
  • Op de blog van het Bijbels Museum vindt u onder andere mini documentaires en interviews met de fotografen.