Percik, Salatiga, Midden Java, Indonesië

Percik is een instituut voor sociologisch onderzoek, democratie en sociale rechtvaardigheid in Salatiga op Midden Java. Het is een onafhankelijke organisatie, die zich onder andere richt op de ondersteuning van de bevolking bij het leven in een gemeenschap gebaseerd op de waarden van tolerantie. Een deel hiervan is de interreligieuze dialoog, gericht op het in vrede naast elkaar leven, ondanks de vele verschillende godsdiensten. Percik noemt dit het SOBAT programma. Dit gebeurt op allerlei niveaus. Vanuit Kloosterkerk Wereldwijd steunen we met name het kinderprogramma Sobat Anak. Door kinderen van verschillende godsdienstige achtergronden samen activiteiten te laten doen, komen de kinderen in contact met elkaar en ervaren ze dat ze, ondanks verschillen, veel overeenkomsten hebben. Tevens leren ze meer over elkaars godsdiensten. Dit kinderprogramma wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die hiervoor worden getraind en die als ouder en/of leerkracht bij de kinderen betrokken zijn.

Deze kinderprogramma’s heeft Percik zelf ontwikkeld, aanvankelijk genoemd KBKS ‘wij zijn verschillend, wij zijn hetzelfde’, nu Sobat Anak genoemd. Wij, Willemien en Janny, twee leden van de commissie, gaan jaarlijks op bezoek, en nemen dan deel aan diverse activiteiten. Hierdoor zien we resultaten en ontwikkelingen. Inmiddels worden er naast de interreligieuze activiteiten voor de kinderen workshops gehouden voor vrijwilligers en docenten, zowel van zondagsscholen als van koran scholen en van scholen voor boeddhisten. Dit is niet alleen in Salatiga, maar in verschillende steden op Midden Java.

Ook worden nu activiteiten ontwikkeld om binnen de verschillende religies diverse stromingen met elkaar in contact te brengen. Wij herkenden dat uit onze eigen jeugd, waarin gereformeerd, hervormd en rooms-katholiek mijlenver van elkaar verwijderd waren en het bijzonder was als je in een dorp opgroeide waar die scheidslijnen minder speelden.

Percik speelt een belangrijke rol, gaat in op actuele ontwikkelingen en gaat eveneens in op vragen die zij vanuit lokale en nationale overheden ontvangen.IMG_7158

Tijdens ons bezoek in het voorjaar van 2017 namen we o.a. deel aan een activiteit bij een moskee in een dorpje in de omgeving van Surakarta, waar ruim 80 kinderen vanuit verschillende moslim achtergrond bij elkaar kwamen, en wij ook gevraagd werden iets te vertellen over onze achtergrond. Met een gerespecteerde imam kwamen we in gesprek, over verschillende godsdiensten, over verschillen en conflicten die daar vaak uit voortkomen,  en over de overeenkomsten. Een mooie uitspraak van hem: ‘we moeten ons voor ogen houden dat we allemaal van Adam afstammen’. Wij hebben hem beloofd dat niet te vergeten en dat ook door te geven!

Kloosterkerk Wereld Wijd steunt dit programma van Percik van harte en we rekenen dan ook op uw ruimhartige steun, zodat Percik dit belangrijke werk kan voortzetten.

Contactpersonen                         Willemien Ankum en Janny Vellekoop

Deel

Kloosterkerk Wereldwijd

Het Ugandees wezenproject

Het Nederlands Ugandees Wezenproject (NUW) ondersteunt ongeveer 350 aidswezen in het dorp Mpigi, een dorp op het platteland in Uganda. In Uganda wonen veel kinderen die hun ouders aan AIDS verloren hebben. Aidswezen vormen...
Lees verder

Moitaki, Suriname

In het binnenland van Suriname, driehonderd kilometer ten zuiden van Paramaribo aan de rivier de Tapanahony, liggen de dorpen Moitaki, Mainsi en Jawsa. De dorpen liggen heel dicht bij elkaar. Moitaki en Jawsa samen...
Lees verder

Makeni Ecumenical Centre

Makeni Ecumenical Centre (MEC) is in 1971 door Father Pierre en Wenda Dil opgericht als een maatschappij zonder winstoogmerk. MEC heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het leven...
Lees verder

Nazareth

Nazareth, Israel Jonge Palestijnse Israëli, bij voorkeur vrouwen, laten studeren in eigen land door middel van studiebeurzen. Aandacht en steun vragen voor de Palestijnse minderheid in Israël. Dat is waar de Stichting Vrienden van...
Lees verder

Senegal

Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal (SPS) Een verblijf op het platteland in Senegal doet je beseffen hoe zwaar daar de levensomstandigheden zijn. Water putten, graan stampen, hout zoeken, eten bereiden, zijn tijdrovende bezigheden, die veelal...
Lees verder