Nazareth, Israelgwp-20131004-4014

Jonge Palestijnse Israëli, bij voorkeur vrouwen, laten studeren in eigen land door middel van studiebeurzen. Aandacht en steun vragen voor de Palestijnse minderheid in Israël.

Dat is waar de Stichting Vrienden van Nazareth zich voor inzet. Met een studiebeurs kunnen vooral vrouwelijke Palestijnse studenten een academische studie of hoger beroepsonderwijs volgen aan de universiteiten van Haifa, Tel Aviv, Jerusalem en Beer Sheva. Dit is een initiatief van de Stichting omdat Palestijnse jongeren in hun eigen land geen aanspraak kunnen maken op een studiebeurs.amin-p1110508-jpeg

De naam van de Stichting verwijst naar NAZARETH, de grootste Palestijns-Arabische stad in Israël en staat symbool voor de 20% Palestijnse burgers in de staat Israël. Sinds haar oprichting in 1985 vraagt de Stichting aandacht voor de – meestal vergeten – groep Palestijnen in Israël zelf. De Stichting wil met de studiebeurzen meewerken aan de basis voor de toekomstige vreedzame oplossing van het conflict tussen beide volken.

Sana Foundation is de Israëlische partnerorganisatie van de Stichting Vrienden van Nazareth (VvN), opgericht door studenten uit het studiebeurzenproject van de Stichting VvN. Doel is om vanuit dezelfde intentie als de Stichting VvN studiebeurzen te verstrekken aan Palestijnse studenten. De financiering hiervan kan voor een deel gerealiseerd worden met de terugbetaling van het geleende deel van de beurs die de studenten ontvingen van de Stichting VvN. Sinds 2009 spannen studenten en afgestudeerde studenten zich in om van Sana Foundation in Israël een actieve en levensvatbare NGO te maken.

Ondersteuning door Kloosterkerk Wereldwijd

Kloosterkerk Wereldwijd ondersteunt het studiebeurzenproject van de Stichting VvN en daarmee ook de Sana Foundation. Een hele studiebeurs kost € 3.500,–

Verslag werkbezoek 6-12 december 2017 Stichting Vrienden van Nazareth aan studenten van het studiebeurzenproject en Sana Foundation.

Stand van zaken zomer 2019

De SANA Foundation, (SANA is Arabisch voor “het Licht”), heeft sinds de oprichting op 14 februari 2009 in Nazareth een grote positieve ontwikkeling  doorgemaakt. Het eerste bestuur ging enthousiast van start. Maar zij kwamen als Palestijnse NGO problemen tegen op administratief, financieel, en bestuurlijk gebied, zaken die wel wettelijk geregeld moeten zijn. Na het oplossen van de problemen is een nieuw bestuur gevormd met hulp van Trees Kosterman, één van de contactpersonen van de Stichting  Vrienden van Nazareth in Israël. Zij is nog steeds actief om de SANA Foundation  te professionaliseren. Zij houdt  de Stichting Vrienden van Nazareth goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zij  bericht over op handen zijnde acties. Het bestuur bestaat uit 5 leden:  afgestudeerde studenten en oudere bestuursleden met de nodige ervaring. Dit bestuur houdt zich bezig met het studiebeurzenproject. Het bestuur heeft  behoefte aan een administratief medewerker vanwege de vele verplichtingen die een NGO in Israël heeft. Hij/zij moet kennis hebben van en ervaring hebben met de wet- en  regelgeving in Israël op het gebied van bankwezen en financiële zaken. Ook moet hij Arabisch, Hebreeuws en Engels kunnen lezen en schrijven.

De General Assemblée (GA) is een toezichthoudend orgaan in Israël. Zonder dit orgaan heeft een Stichting,  zoals SANA Foundation, geen officieel bestaansrecht. Goedkeuring van nieuwe bestuursleden en van de financiële jaarverantwoording moet door de GA gegeven worden. Oud-studenten maken ook deel van de GA. Zij zijn buitenstaanders en dat maakt dat zij met een andere blik de gang van zaken kunnen bekijken.

In oktober 2018 hebben 4 studenten een 50% -beurs ontvangen van SANA met ondersteuning van Stichting Vrienden van Nazareth. Op deze manier doet het bestuur van SANA ervaring op met het studiebeurzenproject. De Stichting bouwt stapsgewijs haar steun aan SANA af. Afgestudeerden moeten 25% van de geleende beurs terugbetalen aan SANA. Van dit geld kan SANA weer nieuwe studiebeurzen uitgeven. Het is de bedoeling dat SANA Foundation op termijn geheel zelfstandig gaat werken, maar zolang het nog nodig is blijft de Stichting Vrienden van Israël de SANA Foundation ondersteunen. Op 21 juni 2019 is er een speciale dag voor de vier SANA studenten in Akko. Zij kunnen elkaar daar ontmoeten en zich voorbereiden op hun presentatie in de General Assemblée.

Contactpersoon: Eline Kamphuis  

Deel

Kloosterkerk Wereldwijd

Het Ugandees wezenproject

Het Nederlands Ugandees Wezenproject (NUW) ondersteunt ongeveer 350 aidswezen in het dorp Mpigi, een dorp op het platteland in Uganda. In Uganda wonen veel kinderen die hun ouders aan AIDS verloren hebben. Aidswezen vormen...
Lees verder

Moitaki, Suriname

In het binnenland van Suriname, driehonderd kilometer ten zuiden van Paramaribo aan de rivier de Tapanahony, liggen de dorpen Moitaki, Mainsi en Jawsa. De dorpen liggen heel dicht bij elkaar. Moitaki en Jawsa samen...
Lees verder

Makeni Ecumenical Centre

Makeni Ecumenical Centre (MEC) is in 1971 door Father Pierre en Wenda Dil opgericht als een maatschappij zonder winstoogmerk. MEC heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het leven...
Lees verder

Percik, Indonesië

Percik, Salatiga, Midden Java, Indonesië Percik is een instituut voor sociologisch onderzoek, democratie en sociale rechtvaardigheid in Salatiga op Midden Java. Het is een onafhankelijke organisatie, die zich onder andere richt op de ondersteuning van...
Lees verder

Senegal

Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal (SPS) Een verblijf op het platteland in Senegal doet je beseffen hoe zwaar daar de levensomstandigheden zijn. Water putten, graan stampen, hout zoeken, eten bereiden, zijn tijdrovende bezigheden, die veelal...
Lees verder