In het binnenland van Suriname, driehonderd kilometer ten zuiden van Paramaribo aan de rivier de Tapanahony, liggen de dorpen Moitaki, Mainsi en Jawsa. De dorpen liggen heel dicht bij elkaar. Moitaki en Jawsa samen op een eiland en Mainsi op een eiland ertegenover. De bewoners zijn Marrons, behorend tot de Ndjuka of Okanisi Marronstam.

Invalide kinderen hebben, in het binnenland van Suriname, weinig kansen. Het project Moitaki is begonnen op kleine schaal in 2012. Het ondersteunt een opvang voor dubbel gehandicapte kinderen. De vrouwen die de kinderen opvangen worden in het project getraind in het begeleiden van de kinderen. Het is de bedoeling dat de opvang zichzelf kan bekostigen op de lange termijn met de opbrengsten van een eveneens net begonnen naaiatelier. De afzetmarkt van het naaiatelier zijn de toeristen die naar het gebied komen en in de toekomst ook Paramaribo. Tot slot zal er geprobeerd worden een tuin bij het gebouw aan te leggen, waar groenten verbouwd worden.

Het project is opgestart door Thomas Polimé, afkomstig uit Moitaki. De vrouw van Thomas, Sonja Melssen werkt met invalide kinderen. Ter plaatse zal het project onder verantwoording staan van broeder John Setu van de Baptisten Gemeente. Helaas is de op Moitaki werkende Peace Corps medewerkster teruggeroepen naar Amerika. We proberen de onderwijzeressen van de School van de Evangelische Broeder Gemeente in te schakelen.

Met de financiële ondersteuning van 2012 en een gift via de Kloosterkerk werden twee handnaaimachines, een elektrische naaimachine, een aggregaat en een trafo aangeschaft. Van een lid van de Kloosterkerk kregen we een tweede elektrische naaimachine.

Er worden nog geen kinderen opgevangen. Zodra dit het geval is, zal er ook spelmateriaal worden aangeschaft. Het is de bedoeling dat het project op termijn zelfvoorzienend zal worden.

De contactpersoon van dit project, Emmy Boland, heeft zelf jarenlang in de buurt van Moitaki gewerkt als verpleegster.

Ondersteuning door Kloosterkerk Wereldwijd

De commissie Wereldwijd ondersteunt het project zodat er een langere termijn planning gemaakt kan worden. Jaarlijks wordt omstreeks € 2.000 begroot.

Contactpersoon:             Emmy Boland

Donaties voor dit project kunnen gemaakt worden op rekening NL37INGB0000195100

t.n.v. Penningmeester Kloosterkerk Wereldwijd in Den Haag o.v.v. Moitaki

Deel

Kloosterkerk Wereldwijd

Het Ugandees wezenproject

Het Nederlands Ugandees Wezenproject (NUW) ondersteunt ongeveer 350 aidswezen in het dorp Mpigi, een dorp op het platteland in Uganda. In Uganda wonen veel kinderen die hun ouders aan AIDS verloren hebben. Aidswezen vormen...
Lees verder

Makeni Ecumenical Centre

Makeni Ecumenical Centre (MEC) is in 1971 door Father Pierre en Wenda Dil opgericht als een maatschappij zonder winstoogmerk. MEC heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het leven...
Lees verder

Percik, Indonesië

Percik, Salatiga, Midden Java, Indonesië Percik is een instituut voor sociologisch onderzoek, democratie en sociale rechtvaardigheid in Salatiga op Midden Java. Het is een onafhankelijke organisatie, die zich onder andere richt op de ondersteuning van...
Lees verder

Nazareth

Nazareth, Israel Jonge Palestijnse Israëli, bij voorkeur vrouwen, laten studeren in eigen land door middel van studiebeurzen. Aandacht en steun vragen voor de Palestijnse minderheid in Israël. Dat is waar de Stichting Vrienden van...
Lees verder

Senegal

Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal (SPS) Een verblijf op het platteland in Senegal doet je beseffen hoe zwaar daar de levensomstandigheden zijn. Water putten, graan stampen, hout zoeken, eten bereiden, zijn tijdrovende bezigheden, die veelal...
Lees verder