Het Nederlands Ugandees Wezenproject (NUW) ondersteunt ongeveer 350 aidswezen in het dorp Mpigi, een dorp op het platteland in Uganda. In Uganda wonen veel kinderen die hun ouders aan AIDS verloren hebben. Aidswezen vormen nog steeds een zeer kwetsbare groep in de Ugandese samenleving. Goed onderwijs is juist voor hen een vereiste om aan een betere toekomst te kunnen werken. Tegelijkertijd voorkomt het volgen van onderwijs dat deze kinderen terechtkomen in allerlei erge vormen van kinderarbeid.

Het NUW financiert de kosten van schoolmaterialen (boeken, schriften, pennen), een goede lunch op school (vaak de enige voedzame maaltijd die ze op een dag krijgen), uniformen en gezondheidszorg. Deze zaken zijn essentieel voor het volgen van onderwijs en kunnen door hun gastgezinnen niet worden opgebracht. Zonder de steun van het NUW zouden deze kinderen niet naar school gaan.

De partnerorganisatie in Uganda, Mpigi Orphans Support Organisation (MOSO) heeft hiernaast het initiatief genomen ook een ambachtschool op te zetten, om de aidswezen te helpen een vak te leren. Hiervoor zijn behoorlijke investeringen nodig. Het is de bedoeling dat deze school in 2016 overgedragen wordt aan de overheid. In Nederland werkt het NUW uitsluitend met enthousiaste en gekwalificeerde vrijwilligers. Al het geld komt dus direct ten goede aan de projectactiviteiten in Uganda. In Uganda werkt het NUW samen met MOSO. MOSO wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de lokale scholen, pleegouders, de lokale autoriteiten en enkele experts. Dit bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van MOSO goed aansluiten bij de lokale situatie.

Ondersteuning door Kloosterkerk Wereldwijd

Kloosterkerk Wereldwijd begroot jaarlijks € 3.000,– voor projecten van de stichting NUW

Contactpersoon: Arjen Kool

Donaties voor dit project kunnen gemaakt worden op rekening NL37INGB0000195100

t.n.v. Penningmeester Kloosterkerk Wereldwijd in Den Haag o.v.v. Uganda

Deel

Kloosterkerk Wereldwijd

Moitaki, Suriname

In het binnenland van Suriname, driehonderd kilometer ten zuiden van Paramaribo aan de rivier de Tapanahony, liggen de dorpen Moitaki, Mainsi en Jawsa. De dorpen liggen heel dicht bij elkaar. Moitaki en Jawsa samen...
Lees verder

Makeni Ecumenical Centre

Makeni Ecumenical Centre (MEC) is in 1971 door Father Pierre en Wenda Dil opgericht als een maatschappij zonder winstoogmerk. MEC heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het leven...
Lees verder

Percik, Indonesië

Percik, Salatiga, Midden Java, Indonesië Percik is een instituut voor sociologisch onderzoek, democratie en sociale rechtvaardigheid in Salatiga op Midden Java. Het is een onafhankelijke organisatie, die zich onder andere richt op de ondersteuning van...
Lees verder

Nazareth

Nazareth, Israel Jonge Palestijnse Israëli, bij voorkeur vrouwen, laten studeren in eigen land door middel van studiebeurzen. Aandacht en steun vragen voor de Palestijnse minderheid in Israël. Dat is waar de Stichting Vrienden van...
Lees verder

Senegal

Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal (SPS) Een verblijf op het platteland in Senegal doet je beseffen hoe zwaar daar de levensomstandigheden zijn. Water putten, graan stampen, hout zoeken, eten bereiden, zijn tijdrovende bezigheden, die veelal...
Lees verder