In de Kloosterkerk is een commissie actief die verantwoordelijk is voor langlopende projecten in de Derde Wereld, Kloosterkerk Wereldwijd. De commissie onderhoudt niet alleen de contacten met deze buitenlandse projecten, maar verdeelt het budget ook met beleid over de mogelijke projecten.
In geval van acute nood bij rampen worden bovendien specifieke inzamelingen gehouden en wordt aansluiting gezocht bij ‘Kerk in actie’ van de PKN (Protestantste Kerk in Nederland)

Financiën:
Voor de verantwoording 2015 klik hier: jaarrekening 2015.

Deel

De Kloosterkerk doet

Contactpersonen

De Kloosterkerk heeft een groot aantal leden en een groot spreidingsgebied. Daarom heeft de kerk een veertigtal contactpersonen. Deze vrijwilligers houden contact met de leden van de kerk die in hun wijk wonen. Dit...
Lees verder

Vrijwilligerswerk & vacaturebank

In de Kloosterkerk zijn ongeveer driehonderd vrijwilligers actief. Wie het leuk vindt actief bij de kerk betrokken te zijn, kan een gesprek aanvragen met de predikant, ds. Rienk Lanooy. In onderling overleg kan er...
Lees verder

Vrijwilligersdag

Jaarlijks bedankt het Algemeen Bestuur van de Kloosterkerk alle vrijwilligers die zich inzetten voor de Kloosterkerk. De hiertoe georganiseerde bijeenkomst is begin januari.
Lees verder