In de Kloosterkerk is een commissie actief die verantwoordelijk is voor langlopende projecten in de Derde Wereld, Kloosterkerk Wereldwijd. De commissie onderhoudt niet alleen de contacten met deze buitenlandse projecten, maar verdeelt het budget ook met beleid over de mogelijke projecten.
In geval van acute nood bij rampen worden bovendien specifieke inzamelingen gehouden en wordt aansluiting gezocht bij ‘Kerk in actie’ van de PKN (Protestantste Kerk in Nederland)

Financiën:
Voor de verantwoording 2015 klik hier: jaarrekening 2015.

Vrijwel alle landen krijgen te maken met de corona pandemie en moeten maatregelen treffen om
schade te beperken. Kloosterkerk Wereldwijd ondersteunt projecten in Afrika, Suriname, Israël en Indonesië, die ieder
op eigen wijze problemen het hoofd proberen te bieden.

Indonesië

Ook op Percik, Salatiga in Indonesië wordt in deze corona tijd volop online gewerkt. Het contact met
de leiders, trainers en ouders van de Sobat Anak groepen (het door Kloosterkerk Wereldwijd
gesteunde kinderprogramma) verloopt online. Percik monitort hoe het in de verschillende dorpen en
steden gaat. Er worden nu ook fondsen geworven om voor gezinnen van de Sobat Anak kinderen
hoogstnoodzakelijke voedselpakketten te kunnen verstrekken. Wat wij tot nu toe namelijk horen, is dat het
vooral de armoede is, die veel aandacht vraagt. Heel, heel veel mensen zijn werkloos
geworden en daardoor in totale armoede vervallen. Van enige sociale opvang van overheidswege is
geen sprake. De medische voorzieningen zijn erbarmelijk en vooral toegankelijk voor mensen met
geld; er zullen dus veel mensen sterven. Vanuit diverse gemeenschappen (o.a. kerken en moskeeën) wordt
zo veel mogelijk steun geboden, want zoals we horen, heeft armoede de grootste impact. Gelukkig slaat
men de handen ineen! Zo veel als mogelijk wordt er ook aan ‘social distance’ gedaan; scholen en
universiteiten, kerken en moskeeën zijn gesloten. We zijn blij ook in deze moeilijke tijd het Sobat
Anak programma te kunnen steunen en blijven dankzij enkele stafleden van Percik de ontwikkelingen
volgen.

Janny Vellekoop, Willemien Ankum

Senegal

Wat betreft de corona in Senegal zijn de laatste berichten: 11 overledenen, 1500 besmettingen. De
regering heeft onmiddellijk een lock down afgekondigd. Vele jongeren uit de stad zijn snel naar het
platteland teruggegaan. Er is geen openbaar vervoer meer. Je moet toestemming hebben om met de
auto te rijden. Eén missiezuster heeft deze toestemming gelukkig dus kan naar de verschillende
locaties rijden waar zij werkt. Over het algemeen zijn de Senegalezen zeer alert op ziekten en
virussen. Dat heb ik vaak gemerkt als ik op het platteland werkte in kleine dorpen. Ze namen strenge
maatregelen als er bijvoorbeeld een cholera uitbraak was. Ik denk dat ze het virus wel in de hand kunnen
houden. Groot probleem zal de economie worden; geen toeristen meer en veel industrie ligt
plat, denk ik. Hopelijk komt er een goed regenseizoen dan is er tenminste op het platteland te eten. In
de gebieden waar SPS werkt, is er nog geen besmetting geweest. Ik zie me voorlopig niet naar Senegal
gaan, helaas. Maar de projecten lopen wel goed. Voor het grote waterproject loopt de
fondsenwerving naar wens maar voorlopig zal er toch niet met de uitvoering begonnen kunnen worden.

Carien Pluimers

Suriname

Op dit moment heeft Suriname geen corona patiënten. In totaal zijn 10 mensen in het ziekenhuis
opgenomen geweest. Een persoon is helaas overleden en 9 personen zijn genezen verklaard en weer
thuis. Wel in quarantaine zijn personen, die vanuit Miami en Amsterdam zijn “opgehaald”  door de
SLM. Hun quarantaine duurt 2 weken. Zodra de ene groep weer naar huis mag, komt de volgende
vlucht. Op dit moment is er een partiële lock down. Scholen zijn gesloten, dus ook internaten. Tot
nader order. Mogelijk dat de scholen op 1 juni opengaan. Er was een avondklok van 18.00 uur tot
06.00 uur maar die is zondag jl. verruimd van 23.00 uur tot 05.00 uur. Op 25 mei a.s. gaat Suriname
naar de stembus. Dat heeft mogelijk invloed op de genomen en te nemen beslissingen m.b.t. de
lock down. Onze kinderen zijn thuis; Kanessa is op Kwamalasumutu en Rienzo en Damelso zijn bij
respectievelijk hun moeder en oma in Paramaribo.

We hebben besloten om de internaten door te betalen; die kunnen anders het licht niet laten
branden en het zakgeld van de kinderen pas te betalen als ze er expliciet om vragen. Dat is nog niet
gebeurd. We hebben regelmatig telefonisch contact met alle drie.

Emmy Boland

Israël

De overheid voert een strategische lock down; dagelijks kunnen er nieuwe of andere maatregelen
opgelegd worden. Stand per 14 mei: 16.567 patiënten—264 doden—besmet 3.939—genezen
12.364—werkloosheid 25%. De studenten verkeren dus in deze situatie.

Eline Kamphuis

Zambia

Het corona virus was begin mei het meest zichtbaar rond Kafue en Lusaka , een beetje in de Copperbelt, maar
sinds 8 mei is er een grote toename van besmettingen in Nakonde aan de grens tussen Tanzania en
Zambia. De minister van Gezondheidszorg riep in eerste instantie op Nakonde te mijden; sinds 11
mei is de grens op slot, tot 14.00 uur mocht de bevolking nog levensmiddelen in huis halen. Alleen op
deze manier kan er een zorgvuldige screening gedaan worden onder de bevolking en kan de
grenspolitie een goede training krijgen. Op 12 mei werd bekend dat in Lusaka, Kafue, Chingola,
Luanshya, Chirundu, Chililabombwe, Mpongwe, Masaita, Solwezi, Kalembila en Kapiri Mposhi
besmettingen waren geconstateerd. Uit de buurt van Livingstone, uit de Luapula Provincie of uit de
Oost Provincie wordt (nog) niets gemeld. Tanzania en Zambia zijn in overleg met elkaar hoe de grens
gesloten kan blijven voor alle verkeer. Dinsdag werden ongeregeldheden aan de Tanzaniaanse kant
gemeld. Op 8 mei verklaarde president Edward Lungu onder andere dat er weer 14 nieuwe Zambianen positief
testten, (o.a. 6 truckdrivers, die via Chirundu binnen kwamen en medisch personeel in Lusaka), dat de
bevolking zich erop moest prepareren dat de situatie nog slechter zou kunnen worden en dat men zich
maar moest voorbereiden op het nieuwe normale leven van afstand houden. Kerkdiensten worden
inmiddels weer mondjesmaat gehouden, waarbij men niet meer dan 50 gelovigen mag toelaten, maar
kerkleiders van de Presbyteriaanse kerk en Reformed Church in Zambia blijven waarschuwen om dit
voor minimaal 2 weken nog niet te doen. Op 10 mei werden 5 pastoors en ouderlingen van een
Apostolische Kerk in Kitwe gearresteerd door de politie toen zij een kerkdienst hielden zonder dat de
gemeente zich had laten registreren bij de Council. Er hangt hun een rechtszaak boven het hoofd
omdat er meer dan 50 gelovigen aanwezig waren, die niet voldoende afstand hielden en zonder
masker de dienst bijwoonden.

Bishop Andrew Mukuyamba, voorzitter van Makeni Ecumenical Centre stuurde op 20 april een brief
aan al zijn contacten:

“To all our friends, partners and donors. Hearty greetings from Makeni Ecumenical Centre.
We wake to yet another week of the lockdown, the third or fourth week – I have lost count, forgive me -.
We are being forced to re-think, re-imagine a lot about ourselves as a people, as an institution, and as a nation;
and maybe as a world, the way we live, the way we work, the way we interact. A lot of things have either changed
or ceased to operate. But one thing is abundantly clear.GOD NEVER CHANGES. His love is constant,
His mercy inexhaustible. As people of God, this constancy is our anchor. Our lives have changed in a month or so …
No schools, no income, 
no economic activities, lockdown…Our future? Who knows … Be anxious about nothing.
God is with us. His love never fails, never changes. He will show us the way …
Ps. 119:105 says: ‘ Your word is a lamp to my feet, and a light to my path… ‘
Let us abide by what the medical experts are telling us to do; and we will conquer COVID-19”.

Wim Goris

Oeganda

Aanvankelijk ging het schooljaar begin februari goed van start. Nieuwe leerlingen in de laagste klas waren geselecteerd ter vervanging van leerlingen, die de school hadden verlaten. Sinds maart is er echter geen school meer. De goede lunch, die de aidswezen op school kregen, is sinds maart komen te vervallen. Vanaf begin juni gaan de scholen weer open voor de hoogste (examen) klassen. We bezien nu of de lunchvoorziening voor alle kinderen dan ook weer kan (en mag) worden opgestart, rekening houdend met de corona maatregelen van de Ugandese overheid. Helaas is onze projectleider in de afgelopen maanden vertrokken (vanwege de corona situatie). We zijn nu bezig met werving van een nieuwe projectleider. Op dit moment neemt een vrijwilliger waar.

Arjen Kool

Namens KKWW – Harry Kragt

Deel

De Kloosterkerk doet

Contactpersonen

De Kloosterkerk heeft een groot aantal leden en een groot spreidingsgebied. Daarom heeft de kerk een veertigtal contactpersonen. Deze vrijwilligers houden contact met de leden van de kerk die in hun wijk wonen. Dit...
Lees verder

Vrijwilligerswerk & vacaturebank

In de Kloosterkerk zijn ongeveer driehonderd vrijwilligers actief. Wie het leuk vindt actief bij de kerk betrokken te zijn, kan een gesprek aanvragen met de predikant, ds. Rienk Lanooy. In onderling overleg kan er...
Lees verder

Vrijwilligersdag

Jaarlijks bedankt het Algemeen Bestuur van de Kloosterkerk alle vrijwilligers die zich inzetten voor de Kloosterkerk. De hiertoe georganiseerde bijeenkomst is begin januari.
Lees verder