Kloosterkerk Academie
Sinds 2014-2015 organiseert de Kloosterkerk in samenwerking met de faculteit godgeleerdheid van de VU de Kloosterkerkacademie. In de Kloosterkerkacademie worden dubbel-colleges gegeven door VU-docenten en andere wetenschappers over hun specialisme. Belangstellenden uit Den Haag kunnen op deze manier kennisnemen van wat er gebeurt aan de Universiteit, en de Universiteit houdt contact met de vragen in de samenleving. Toegang € 5 per persoon.

Dit seizoen is het thema: Ethische vragen over geld en gezondheid

Je geld of je geloof … Een ironische apologie van monetaire zingeving
Geld dient veel meer dan louter de economie. Het is een sociaal en existentieel medium. Met geld maken wij de wereld tot ons bezit. Betalen is toe-eigenen. Geld geeft macht over de open toekomst. Immanuel Kant beschreef hebzucht, heerszucht en eerzucht als de drie grootste sociale ondeugden. Had hij gelijk? Het zijn juist deze drie motoren die de geldmachine doen draaien. Anders dan religieuze moralisten geloven, geeft het streven naar geld zelfs zin aan het mensenleven. Geld verschaft erkenning. Erkend worden door je medemensen en door jezelf in wie je bent, wat je doet en wat je kunt, is dat niet een definitie van “zin”? En nu … wat heeft het godsdienstig geloven tegenover dit geld-geloven in te brengen?

Prof. dr. Chris Doude van Troostwijk is filosoof en is directeur van het Department for Public Responsibility aan de Luxembourg School of Religion & Society. Hij bezet momenteel de wisselleerstoel voor vrijzinnige theologie, ingesteld door het Doopsgezind Seminarium aan de Theologische Faculteit van de VU.

Wanneer
30 oktober 2018, 20.15 – 22.00 uur

 

Vragen over het begin van het leven

Wetenschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is intussen technisch mogelijk het DNA van embryo’s in de baarmoeder aan te passen, zodat aangeboren afwijkingen of ziektes zich niet zullen ontwikkelen. De enorme technische vooruitgang roept ook vragen op. Mag dit wel? Neem je als mens niet plaats op de troon van God door te bepalen welk DNA wel en welk niet wenselijk is?
In een gesprek tussen hoogleraar Geneeskunde Martina Cornel en hoogleraar Theologie Matthias Smalbrugge houden zij dergelijke vragen tegen het licht.

Prof. dr. M.C. Cornel is hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics aan het VUmc, Amsterdam.
Prof. dr. M.A. Smalbrugge is bijzonder hoogleraar Europese cultuur en Christendom, in het bijzonder in relatie tot het werk van Augustinus aan de Faculteit Religie en Theologie van de VU, Amsterdam.

Wanneer
8 november 2018, 20.15 – 22.00 uur

Voorspellende genetische diagnostiek: een antwoord op onzekerheid?
Een college over wat er door de kennis in de genetica te weten valt over onze gezondheid in de toekomst en wat dat voor implicaties heeft voor het individu en zijn/haar naasten.

Prof. dr. Aad Tibben is psychotherapeut en hoogleraar met als leeropdracht de Psychologie van de Klinische Genetica in Leiden.

Wanneer
15 november 2018, 20.15 -22-00 uur

Deel

Kerk, samenleving en cultuur

Activiteiten Kloosterkerkforum

ZIN OP ZONDAGMIDDAG Eens per maand opent de Kloosterkerk haar deuren voor Zin op Zondagmiddag, steeds om 17.00 uur. De activiteiten zijn divers, maar altijd voert de muziek de boventoon. Wanneer 2019 13 oktober...
Lees verder

Kunst en Exposities

De Kunstcommissie van de Kloosterkerk heeft als doel om naast muziek ook de beeldende kunst binnen kerk en liturgie een plaats te geven. Met tijdelijke exposities probeert zij de traditie voort te zetten die...
Lees verder

Literatuur

Achter één van de deuren in de ‘kloostergang’ van de kerk schuilt een kleine bibliotheek. Deze bevat voornamelijk boeken op het gebied van bijbeluitleg, theologie en levensbeschouwing. De bibliotheekcommissie zorgt ervoor, dat de verzameling...
Lees verder