Liturgie in de Kloosterkerk – de Ethische Richting en liturgie in de Kloosterkerk
In 1911 vond in de Kloosterkerk de eerste liturgische dienst plaats. Het bleek het begin te zijn van een breed uitwaaierend liturgisch revival. De liturgische beweging had haar wortels in heroriëntatie van kerk en theologie tijdens de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw, die met name in Den Haag veel aanhang kreeg en bekend stond als de Ethische Richting. De Kloosterkerk wordt vaak een liturgische gemeente genoemd. Maar wat houdt dit begrip in en is de Kloosterkerk bij uitstek een liturgische gemeente? Paul Gerretsen spreekt over de geschiedenis van de liturgie in de Kloosterkerk. Rienk Lanooy – predikant – , Geerten van de Wetering – organist – en Daniel Rouwkema – cantor – zullen hun visie op liturgische diensten geven. Het programma maakt deel uit van de serie ‘Zin op Zondagmiddag’. Toegang € 5 per persoon.

Wanneer
zondag 7 oktober 2018, 16.30 – 17.30 uur

 

Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Met elkaar in een sfeervol versierde en met kaarsen verlichte kerk bekende kerstliederen zingen. Ds. Rienk Lanooy en jeugdpastor Peter van der Beek treden op als vertellers van het kerstverhaal. Een feestelijk uur, waarin de viering van kerst centraal staat. Traditiegetrouw zal warme chocolademelk worden geschonken en worden rozijnenbroodjes uitgedeeld. En wat zou de kerstviering zijn zonder moeders, vaders, grootouders, vriendjes en buurkinderen? Ook zij zijn van harte welkom! Het programma maakt deel uit van de serie ‘Zin op Zondagmiddag’ .

Wanneer
zondag 23 december 2018, 16.30 uur – 17.30 uur

 

Film en theologie
In mei 2017 kwam de film ‘Hier ben ik’ van ds. Ad van Nieuwpoort uit. Daarin is te zien hoe enkele Bloemendalers worstelen met hun leven, waarin ambitie en gejaagdheid bepalend zijn. Zondags bezoeken zij de kerk in Bloemendaal, waar ds. Ad van Nieuwpoort hun een alternatief biedt door stil te staan bij oude teksten in de bijbel, die uitnodigen op zoek te gaan naar de eenvoudige schoonheid van het bestaan. Na een korte inleiding van ds. Ad van Nieuwpoort wordt de film getoond. Daarna is er ruimte voor gesprek met ds. Ad van Nieuwpoort. Toegang € 5 per persoon.

Wanneer
donderdag 17 januari 2019, 19.30 – 22.00 uur

 

Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn
Pianiste Karin Kuijper en de predikanten Jessa van der Vaart en Rienk Lanooy verzorgen in de Veertigdagentijd een uur, waarin ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn klinken. Haydn schreef het orkestwerk in 1786. De pianoversie volgde een jaar later met goedkeuring van Haydn. De zeven sonates corresponderen met de zeven kruiswoorden van Jezus. Bij ieder kruiswoord zal een korte meditatie worden uitgesproken. Het programma maakt deel uit van de serie ‘Zin op Zondagmiddag’. Toegang € 5 per persoon.

Wanneer
zondag 7 april 2019, 17.00 – 18.15 uur

 

Eerdere activiteiten in de Kloosterkerk:

Muzikale lezing over Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld werd in 1953 gekozen tot Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Hij stond bekend als integer, standvastig en vriendelijk. In zijn spirituele dagboek ‘Merkstenen’ komt de werkelijke mens achter deze man naar voren. Dag Hammarskjöld was een gelovig en innerlijk bewogen mens, een kant die hij vanwege zijn publieke functie veelal verborgen moest houden. Zijn rotsvaste en onvoorwaardelijke geloof in God kreeg gedurende zijn loopbaan steeds meer vorm en werd de basis van waaruit hij handelde.

In de muzikale lezing ‘Het verstand te boven’ toonde Jacqueline van der Zee een portret van een inspirerend mens, wiens gedachtegoed en gedichten nog steeds actueel zijn en velen troost, steun en moed bieden.

Datum: zondag 16 april 2018

Zeven overdenkingen met pianomuziek

Carel ter Linden en Karin Kuijper verzorgden in de lijdenstijd een programma van zeven korte overdenkingen over de zeven woorden, die Jezus volgens de overlevering aan het kruis heeft uitgesproken. De overdenkingen werden afgewisseld met de muziek, die Joseph Haydn in 1786 bij deze woorden schreef op verzoek van de bisschop van Cádiz.

Datum: 11 maart 2018

Kerstverhalen in de Kloosterkerk

Als opmaat voor kerstmis vertellen drie predikanten, Carel ter Linden, Pieter Lootsma en Margreet Klokke, kerstverhalen voor alle leeftijden. De verhalen werden afgewisseld met bekende kerstliederen, opgeluisterd met muziek. Een feestelijk uur, dat werd afgesloten met warme chocolademelk en rozijnenbroodjes.

Datum: zaterdag 23 december 2017

Religie in de publieke ruimte

In juli 1617 bezocht Prins Maurits met groot gevolg een kerkdienst in de Kloosterkerk. Daarmee zette hij als aanhanger van de contraremonstranten het debat met de remonstranten, in het bijzonder met Johan van Oldenbarneveldt, op scherp. Het godsdienstconflict had vergaande politieke consequenties. Of was het andersom: werd de godsdienst onderdeel van een al langer sluimerend politiek conflict? In de 400 jaar die volgden is er veel veranderd. Maar telkens opnieuw wordt de vraag gesteld: hoeveel ruimte laten religie en politiek elkaar?
Prof. Rik Torfs (KU Leuven), Prof. Hans Boutelier (VU) en Jaap Smit (Commissaris van de Koning in Zuid-Holland) hielden hierover een voordracht en gingen onder leiding van Wim Deetman in debat met het publiek en drie panelleden: Sybrand van Haersma Buma, René de Reuver en Heleen Dupuis.

Datum: vrijdag 27 oktober 2017

 

 

 

 

 

 

Deel

Kerk, samenleving en cultuur

Kunst en Exposities

De Kunstcommissie van de Kloosterkerk heeft als doel om naast muziek ook de beeldende kunst binnen kerk en liturgie een plaats te geven. Met tijdelijke exposities probeert zij de traditie voort te zetten die...
Lees verder

Literatuur

Achter één van de deuren in de ‘kloostergang’ van de kerk schuilt een kleine bibliotheek. Deze bevat voornamelijk boeken op het gebied van bijbeluitleg, theologie en levensbeschouwing. De bibliotheekcommissie zorgt ervoor, dat de verzameling...
Lees verder