Programma voor zaterdagmiddag 3 februari 2018 van 16.00-20.00 uur in de Kloosterkerk

Lieve Kloosterkerkers,

De Commissie Afscheid Margreet (CAM) presenteert u met vreugde onderstaand programma.

Dit programma is mede tot stand gekomen door inbreng en creativiteit van veel Kloosterkerkers, waarvoor onze oprechte dank!

16.00 – 17.00 uur inloop met drankje/hapje in het Koor
16.45 uur muzikale bijdrage door het Kloosterkerkkoor
17.00 – 18.00 uur

het officiële gedeelte “in de banken” met welkom door Sanne ten Bokkel Huinink,

voorzitter van het bestuur van de Kloosterkerk en tevens vanmiddag ceremoniemeester

sprekers: de heer Rochus de Jong, ds. Rienk Lanooy, ds. Pieter Lootsma

  • aanbieden cadeau van de gemeente
  • aanbieden boek met 49 gebeden van Margreet. Het boek zal binnenkort verkrijgbaar zijn
  • aanbieden Liber Amicorum
  • aanbieden boekje met 8 preken van Margreet door Yvonne Kemink
17.45 uur muzikale bijdrage door de Residentie Bachensembles
18.00 – 20.00 uur

aan tafel, waarbij Margreet en Daan aan de verschillende tafels zullen “aanschuiven”

tijdens de maaltijd zullen er diverse muzikale bijdragen zijn:

  • de heer Streitwolf speelt saxofoon
  • Karin Kuijper en Janine de Leeuw spelen vierhandig piano
  • een muzikaal intermezzo van dans en orgel
  • Maria Entrop zingt een lied
  • ook een gezamenlijk te zingen lied door de gemeente met Geerten op het orgel
19.45 uur afsluiten met koffie/thee en slotwoord door de ceremoniemeester

Ook mensen die een deel van het programma willen meemaken, zijn van harte welkom, alleen voor deelname aan de maaltijd was tevoren opgave noodzakelijk.

We hopen u allen te begroeten.

Namens de CAM,

Maria Haslinger

Veelgestelde vragen aan ds. Margreet Klokke

Sinds bekend is dat onze predikant Margreet Klokke afscheid neemt van de Kloosterkerk en zal intreden bij de Binnenstadsgemeente in Leiden, heeft zij van veel mensen vragen gekregen. Een aantal veelgestelde vragen beantwoordt ds. Margreet Klokke hieronder.

Heb je zin in je nieuwe start in Leiden?

“Het klinkt misschien gek, maar Leiden lijkt op dit moment ver weg. Ik word nog helemaal in beslag genomen door de Kloosterkerk. Deze week begon de cursus ‘Gewoon bijbellezen’ over de Openbaring van Johannes. Er waren ruim dertig deelnemers! Ik heb nog twee avonden met de groep die dit jaar de ABC-cursus volgt. En mijn agenda staat vol laatste pastorale afspraken. Er is dus weinig tijd voor vooruitkijken. Achteruitkijken doe ik af en toe wel, tussen de bedrijven door. Dan besef ik hoeveel ik heb meegemaakt in de Kloosterkerk… Het is heel mooi geweest!”

Gaan jullie ook in Leiden wonen?

“De kerkrentmeesters daar zijn bezig een appartement of huisje te kopen in de Leidse binnenstad, waar we door de week kunnen wonen. We houden ons eigen huis aan de Suezkade hier aan. Het wordt het werkhuis van mijn echtgenoot. Daan heeft een eigen coachingsbedrijf. Hij zal er voortaan zijn klanten ontvangen, in plaats van in het coachhuis aan de Raamweg. Het huis aan de Suezkade wordt ook ons weekendhuis. Den Haag is altijd nog een dorp, tòch? Dat kan heel goed, een buitenhuis hebben in een dorp aan zee!”

Heb je in de Hooglandse Kerk ook een collega?

“Nee, de Leidse Binnenstadsgemeente telt, als ik me goed herinner, ongeveer 1200 leden. In zo’n PKN-kerk is het aantal actieve leden onder de ingeschrevenen procentueel altijd minder dan in de Kloosterkerk. Daarom kan de gemeente toe met één fulltime predikant. Er is ook een jeugdpastor, die voor 0,1 FTE is aangesteld.”

 Lijkt de Leidse Binnenstadsgemeente op de Kloosterkerk?

“Ja en nee. Ja, want het is een open gemeente. Men spreekt er eerder van geloofsvragen dan antwoorden. Er komen heel diverse mensen. Het is een bloeiende gemeente. Er wordt belang gehecht aan muziek. Er zijn evensongs en cantatediensten. Nee, want Leiden is een ander soort stad dan Den Haag. En de kerk staat op een andere locatie. Niet, zoals de Kloosterkerk, in het museumkwartier, onder de rook van het Binnenhof. Maar midden in de stad, tussen de winkels en de kroegjes. Ik ben benieuwd, wat dit zal betekenen voor mijn werk.”

Intrede Leidse Binnenstadsgemeente

Op 11 maart a.s. om 15.00 uur is iedereen welkom bij de intrede van ds. Margreet Klokke.