In de weken van Advent en Kerstmis waarin het licht zo’n belangrijke rol speelt, zullen vier (van de bijna 9000!) foto’s in de kerk te zien zijn, die Bruno van den Elshout maakte onder de titel ‘New Horizons’. Met een automatische installatie vanaf een vast punt op het dak van het Atlantic-hotel in Kijkduin werd een jaar lang ieder uur een foto van de horizon gemaakt. Het resultaat is een fascinerend schouwspel van licht, lucht en zee, die zich telkens opnieuw tot elkaar verhouden (www.newhorizonsahead.nl). Werk uit New Horizons was eerder te zien in Museum Panorama Mesdag. Het gelijknamige kunstwerk-in-boekvorm verscheen in december 2014 en won sindsdien diverse ontwerpprijzen.
In de adventstijd komt er iedere één werk bij – van donker naar licht. Dit sluit aan bij het thema van Advent 2015: ‘Nu daagt het in het oosten’ over de lichtsymboliek van de psalmen. Bruno van den Elshout zal zoveel mogelijk bij deze diensten aanwezig te zijn, zodat u met hem het gesprek kunt aangaan. Op 20 december, als alle vier de werken zichtbaar zijn, zal hij aansluitend aan de dienst onder de title ‘Voorbij de waan’ een toelichting geven op zijn project (https://www.facebook.com/events/424528181087772).