Vreemde munten wisselen

Het is al een gewoonte aan het worden, nu de vakantieperiode dichterbij komt. Om de in collectezakjes aange- tro en buitenlandse munten en biljetten om te wisselen in euro’s.
Handig om ook bij aankomst in een niet-euroland wat geld bij de hand te hebben. En een aardige bijdrage aan de onderhoudskosten van de kerk. Zo snijdt dit mes aan twee kanten. De oogst van ongeveer twee jaar is € 160.

In voorgaande jaren was alles binnen een week geregeld.

Er worden nog heel wat meer buitenlandse munten aangetro en dan in onderstaand lijstje zijn vermeld. Het gaat dan om kleine bedragen die moeilijk zijn aan te bieden. Al die overige munten worden op een adres op Schiphol bezorgd, voor een goed doel ter bestrijding van kinderkanker.

Onderstaand ziet u om welke landen en bedragen het gaat. Wilt en kunt u er iets van gebruiken, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau via 070-34 61 576.

Het aanbod:

Engelse ponden   £18,40   € 23,=     biljetten en munten

£12,=     € 15,=      biljetten en munten

£ 16,=     € 20.=    biljetten en munten

£12,=      € 15,=     biljetten en munten

£12,=      € 15,=     biljetten en munten

USA dollars          $23,=     € 20,=     biljetten en munten

$ 9,=      € 8,=       biljetten en munten

Zwitserse francs  Fr 20,=  € 18,=     biljetten en munten

Fr15,=   € 13,=      munten

Fr15,=   € 13,=      munten

Namens de telcommissie,

Jaap Walraven

 

Kerkdienst zonder storing

De laatste maanden ontvingen de predikanten en het Kerkelijk Bureau (KB) klachten over storingen op de kerk- omroep en het wegvallen van delen van de eredienst op internet. Het kunnen volgen van de dienst via internet en kerktelefoon is een wezenlijke behoefte voor die gemeenteleden die door omstandigheden niet altijd naar de kerk kunnen komen.

De klachten werden dan ook zeer serieus genomen. Het KB heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken en oplossingen. Er bleken meerdere oorzaken aan de orde te zijn, zoals:

  • Te weinig capaciteit van het netwerk.
  • Storingen op het netwerk van onze oude provide.
  • Overmatige belasting van het kloosterkerk-wi -netwerk door de vele gemeenteleden tijdens kerkbezoek.

De oplossing die wij hopelijk hiervoor hebben gevonden, is de overstap naar een andere netwerkprovider. Die kan tot 200 MB leveren, wat meer dan een vertienvoudiging inhoudt qua capaciteit. De eerste berichten over de ontvangst zijn gunstig en wij verwachten dat de grootste problemen hiermee zijn opgelost. Indien u deson- danks nog problemen ondervindt, horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet, Ad van der Linde, Hoofd Kerkelijk Bureau Kloosterkerk

‘Jezus op een nieuwe manier leren kennen’

Op zondagen van 10 april tot en met 1 mei gaan we met de kinderen van de oudste kinderdienstgroep (groep 5 – 8) bezig met de verhalen die afspelen tussen Pasen en Pinksteren; de verschijningen van Jezus. Dit doen we met de Godly Play vertellingen. De kinderen blijven in deze periode boven tot het eind van de dienst zodat we voldoende tijd hebben. Na de dienst kunnen ouders hun kind boven bij de Godly Play ruimte komen ophalen. Tijd: tijdens de kerkdienst Plaats: Godly Play ruimte.

Voorjaarsverkoping 23 april

Na eerdere aankondigingen over de Voorjaarsverkoping, hopen we dat u inmiddels allerlei bruikbare spullen heeft opgezocht om straks voor verkoping aan te bieden. Deze wordt gehouden op zaterdag 23 april van 10.00 – 14.00 uur in de Kloosterkerk
De goederen kunnen voorafgaand in de Kloosterkerk worden ingeleverd op:

  • Dinsdag 19 april          10.00 – 14.30 en 18.30 – 20.00 uur
  • Woensdag 20 april     10.00 – 14.30 en 18.30 – 20.00 uur
  • Donderdag 21 april     10.00 – 14.30 uur

Het is helaas niet mogelijk goederen eerder bij de kerk in te leveren.
Om zowel de voorbereidingen als de verkoping zelf goed te laten verlopen, kunnen we nog veel helpende han- den gebruiken. Wilt u meedoen, neem dan contact op met: Ineke Bos tel. 070 – 3259343.
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met Didy Bazuin tel. 070 – 3242862.

Namens de werkgroep, Rina Harmsen-Nagel

Vijftigste verjaardag orgel Kloosterkerk

Op Paaszondag 10 april 1966 werd het door de Deense rma Marcussen & Søn nieuw gebouwde orgel voor de Kloosterkerk in gebruik genomen. Precies 50 jaar later, op zondag 10 april 2016, wordt aan het jubileum van het orgel aandacht besteed in de dienst. De avond ervoor op zaterdag 9 april, is er om 20.15u een jubileumcon- cert.

De huidige organist, Geerten van de Wetering en de oud-organist van de Kloosterkerk, Jan Hage, bespelen het orgel tijdens dit concert. Zij brengen een enerverend jubileumprogramma ten gehore met werken voor orgel solo, orgel vierhandig en voor twee orgels.
In het najaar vindt op zaterdag 19 november een tweede jubileumconcert plaats waaraan het Residentie Ka- merkoor o.l.v. Jos Vermunt zal meewerken. Meer info daarover volgt.

Aanvang beide concerten: 20.15u. Toegang: €10
Het programma en meer informatie over het concert op zaterdag 9 april is te vinden op de website van Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl.

‘Crisis nog niet voorbij’

Liefst 1047 aanvragen werden in 2015 ingediend bij De Protestantse Diaconie Den Haag. Die verleent eenma- lige of kortdurende nanciële steun aan mensen die daarvoor elders niet terecht kunnen en zich melden via hulpverlenende organisaties zoals Parnassia, Vluchtelingenwerk en de gemeente Den Haag. ‘Gezien het nog steeds hoge aantal, kan worden geconstateerd dat de gevolgen van de nanciële en economische crisis nog niet voorbij zijn’, aldus de Protestantse Diaconie.

Van al deze aanvragen werden er 899 toegewezen. Aan individuele hulp gaf de Diaconie in 2015 € 116.025 uit.

Voor meer informatie en voor het totaaloverzicht van de individuele hulpverlening 2015, zie www.diaconieden- haag.nl.