‘Verzakte voeten’ repareren

Op 5 september jl. zijn onderhoudswerkzaamheden aan het orgel van start gegaan. Middels de nieuwsbrief en via de website houdt organist Geerten van de Wetering u op de hoogte van de voortgang. De eerste fase is het repareren van enkele pijpen.

Wat is er aan de hand?

Op 5 september is orgelbouwer Van Vulpen, die het orgel in onderhoud heeft, begonnen met het plaatsen van steigers om een aantal pijpen uit het orgel te halen voor reparatie. Het gaat om de grootste pijpen van de Prestant 16’ en Prestant 8’ van het Hoofdwerk en Pedaal. Dat zijn de pijpen in het front, die vanuit de kerk zichtbaar zijn (het Latijnse ‘prestare’ betekent ‘vooraanstaan’, vandaar de naam van deze pijpen). Een aantal van deze pijpen zijn verzakt en dat moet worden hersteld.

Wat is de oorzaak?

Door het gewicht van de grote pijpen zijn een aantal ‘door hun voet gezakt’: de onderkant van de pijp houdt het gewicht van de pijp niet meer, waardoor deze wat scheef komt te staan en de toonvorming vermindert. De oorzaak hiervan zit hoofdzakelijk in de samenstelling van het orgelmetaal (het metaal waarvan de pijpen gemaakt zijn, een mengeling van lood en tin). Vroeger zat in dit metaal een natuurlijke verontreiniging. In de 20e eeuw kon men met nieuwe technieken deze verontreinigers eruit halen en het metaal steeds zuiverder maken. Ook bij nieuwe orgels gingen bouwers orgelmetaal zonder verontreinigers gebruiken. Later bleek echter dat dit zuivere metaal minder sterk is, waardoor sneller verzakkingen in het pijpwerk komen. Tegenwoordig voegt men daarom weer verontreinigers aan het orgelmetaal toe, omdat dat sterker metaal levert (natuurlijk verontreinigd metaal is niet meer verkrijgbaar). In de jaren ’60 had men deze kennis nog niet. Voor de pijpen in het Marcussen-orgel uit 1966 is dus orgelmetaal zonder verontreinigers gebruikt. Daardoor is het risico op verzakking van deze pijpen groter.

Wat is er aan te doen?

In 2007 zijn veel pijpen (het gaat met name om de grootste, zwaarste prestantpijpen) al eens hersteld. Helaas moeten een aantal nu opnieuw hersteld worden. Verzakte voeten worden gerepareerd, verkrommingen worden rechtgetrokken en aan de achterzijde worden steunen geplaatst, zodat de kans op verkromming naar achteren zoveel mogelijk wordt verminderd.

Voor de luisteraar is het verschil wellicht niet direct goed hoorbaar: deze lage grondstemmen klinken veelal in samenklank met andere registers van het orgel. Luister je toon voor toon naar de verschillende pijpen, dan hoor je duidelijk de zwakke plekken. Zou er niets aan gedaan worden, dan zou het proces van verzakking doorgaan. Dan komt er een moment dat het onherstelbaar is en pijpwerk vervangen moet worden. Met deze reparatie wordt dat hopelijk voorkomen. Niettemin blijft het spannend hoe deze pijpen zich de komende decennia gaan houden…

Wat kunt u doen?

Dit soort reparaties, alsook het regulier onderhoud aan het orgel, zijn een kostbare aangelegenheid. Om het orgel in goede conditie te houden zijn ze echter uiterst noodzakelijk. Mede namens het bestuur doe ik graag een oproep om het onderhoud aan het orgel financieel te steunen. Het instrument is het ten slotte meer dan waard!

 

 

Bericht voor de leden

Vorige maand kwam de activiteitengids van het nieuwe seizoen in de Kloosterkerk uit. U hebt erin kunnen lezen wat het programma is van de komende tijd.

Wij noemen een paar ‘highlights’:

Oktober: Een nieuwe serie Filosofiediensten in oktober, én de presentatie van het boek ‘Filosofen op de kansel’ van ds. Margreet Klokke en dr. Rienk Lanooy

Oktober, november en december: De Kloosterkerkacademie met het thema ‘Het transcendente ter sprake’, colleges door docenten van de VU in Amsterdam over jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme en hun denken over God.

November: Preek van de Leek op zondagmiddag met Marc Dullaert, Jan Willem de Vriend, Petra Stienen en Liliane Ploumen

December: Kaarslichtvespers op zondagmiddag

Verder zijn er avonden met theatermaker Aus Greidanus en vertellen Nico ter Linden (18 september) en het Orion Ensemble (30 oktober) verhalen op de zondagmiddag. Dit alles is ingebed in de vertrouwde stroom van de wekelijkse kerkdiensten, het pastoraat en wat er zich nog meer afspeelt in en namens de Kloosterkerk.

Met de Kloosterkerk gaat het dus heel goed. Het aantal leden groeit ieder jaar en de belangstelling voor wat er in de kerk gebeurt, blijft onverminderd groot. Veel mensen hebben hun steentje bijgedragen aan de bloei van de gemeente, als vrijwilliger, als bezoeker, als financieel begunstiger. Genoeg reden om blij en dankbaar te zijn.

Maar dit alles komt er natuurlijk niet voor niets. Daarom herinneren we u graag nog eens aan de mogelijkheid een bijdrage te geven aan de Stichting Kloosterkerk.

Het is ook dit jaar nodig om u voor de tweede keer te schrijven over de financiën van de Kloosterkerk. Door vele oorzaken lopen de bijdragen terug, zowel de periodieke bijdragen als de wekelijkse collecten. Dat voelen we in de Kloosterkerk. Voor het jaar 2016 is het totaal van periodieke bijdragen en collectes begroot op € 425.000,=. Het totaal aan ontvangsten tot eind augustus komt uit € 240.000,=. In het najaar van dit jaar zijn er belangrijke kosten voor orgelrestauratie en onderhoud van het kerkgebouw.

Daarom doen wij nog een keer een dringend beroep op u om een bijdrage te geven aan de Kloosterkerk. Wij zijn dankbaar voor uw overmaking op rekeningnummer NL29INGB0000058571 ten name van Stichting Kloosterkerk.

Met uw hulp komen we er!

 

 

Najaarsverkoping 

Najaarsverkoping zaterdag 12 November in de Kloosterkerk van 10.00 – 14.00 uur.

Mogen we weer op uw medewerking rekenen om zoveel mogelijk bruikbare spullen ter verkoping aan te bieden? Alle soorten huisraad zoals kleine meubelen, serviesgoed, curiosa, sieraden, linnen- en speelgoed, schoenen, tassen, kleding, boeken en cd’s zijn welkom (uitgezonderd pc’s en een volledige encyclopedieën).
De goederen kunnen in de Kloosterkerk ingeleverd worden op:
Dinsdag 8 november en woensdag 9 november van 10.00-14.30 uur en van 18.30-20.00 uur, donderdag 10 november alleen van 10.00-14.30 uur.
Helaas is het niet mogelijk goederen eerder in te brengen.
Op de dag van de verkoping zal er weer een Restaurant in de kerk zijn  waar allerlei lekkernijen genuttigd kunnen worden.
Om de voorbereidingen en de verkoping goed te laten verlopen, kunnen we nog helpende handen gebruiken. Wilt u meedoen, neemt u dan contact op met Ineke Bos, tel (070)-3259343.
Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen met Didy Bazuin, tel (070)-3242862.
We hopen elkaar te ontmoeten in de Kloosterkerk.

De werkgroep Verkoping

 

Heinrich Schütz in de schijnwerpers

Van 15 ten en met 8 september vindt in en om de Kloosterkerk het Internationaal Heinrich Schütz Festival plaats. Tijdens dit festival staan naast Heinrich Schütz vooral de componisten Max Reger en Siegfried Reda centraal. De organisatie is in handen van de Stichting Kerkmuziek Evenementen.

Het Heinrich Schütz Festival in Den Haag biedt concerten van internationaal gerenommeerde ensembles en musici. Daarnaast is er een Wetenschappelijk Symposium waarin musicologen uit Oostenrijk, Duitsland en Nederland interessante dwarsverbanden zullen leggen tussen de centraal staande componisten.

Voor meer info en kaarten: info@schuetzfestival.nl

www.schuetzfestival.nl

 

Namens de afwasssers

Vindt u het ook zo fijn dat kopje koffie na de dienst op zondag?

Veel kerkgangers waarderen dat, maar………

Die kopjes moeten ook weer afgewassen worden.

Wilt u daar af en toe eens bij helpen (gemiddeld 1x per 6 weken)

Er staat daarvoor een grote afwasmachine klaar in de muntkeuken.

Meestal bent u niet langer dan een half uurtje kwijt.

Helpt u de afwasploeg?

Meldt u aan bij kerk.bureau@kloosterkerk of jvanbeukering@ziggo.nl

 

Prinsjesdagviering in de Grote Kerk

Op 20 september 2016 zal de jaarlijkse Prinsjesdagviering plaatsvinden in de Grote Kerk van Den Haag. Het thema wordt dit jaar: Te gast in eigen wereld. Meegewerkt wordt door joden, moslims, humanisten, christenen, bahaï’s, hindoes, boeddhisten, soefi’s, sikhs, Brahma Kumaris en anderen. Het hoofdreferaat is dit jaar van rabbijn Awraham Soetendorp. De Prinsjesdagviering is de grootste interreligieuze bijeenkomst van ons land.
Dinsdag 20 september 2016
Aanvang 10.30 uur stipt
De Grote Kerk is open vanaf 10.00 uur.

Meer informatie: www.prinjesdagviering.nl

 

Maatjes gezocht

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers worden maatje van een  slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lizebeth Melse: lmelse@stekdenhaag.nl / 070-3181616 / 06-83999966.

Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent.

Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding.