Donderdag 18 april 2019 – Witte Donderdag

Voorganger: Ds. Rienk Lanooy

Nacht van de overlevering Met het vallen van de avond op Witte Donderdag beginnen de drie dagen van Pasen.
In één beweging vieren wij deze dagen het lijden, sterven en de opstanding van Jezus.
In deze dienst met avondmaal gedenken wij dat Jezus in de nacht van de overlevering de Pesach-maaltijd vierden met zijn vrienden, het feest van de bevrijding uit Egypte. Daarom heeft deze dienst, hoe ingetogen ook, een feestelijk karakter. Voor het eerst sinds het begin van de Veertigdagentijd wordt weer een loflied gezongen. Pas aan het einde van de viering van het avondmaal, zien we dat het feest van het delen van brood en wijn ook de opmaat is naar de Goede Vrijdag. Juist deze dag gedenken we dat het om het laatste avondmaal gaat. Daarom wordt de avondmaalstafel leeggeruimd. Het wegdragen van brood en wijn, bloemen, kaarsen en kleden en als laatste de paaskaars markeren de overgang naar de verstilling van de dag van Jezus’ sterven. Aan het einde ontbreekt de zegen: zo wordt benadrukt dat het in deze drie dagen om één dienst gaat.

Via de website www.kerkomroep.nl kunt u tot drie maanden terug de kerkdiensten beluisteren.