De Open Tafel verzorgt op woensdag, een keer per veertien dagen een vegetarische maaltijd.
Deze maaltijden hebben een belangrijke sociale functie; mensen die elkaar goed of minder goed kennen, gaan samen aan tafel en voeren onderwijl met elkaar het gesprek.

Om 18.00 uur wordt u in de crypt van de Kloosterkerk met thee ontvangen;
om 18.30 uur wordt aan tafel gegaan.
Zo nu en dan is er na de maaltijd een lezing of een muziek-, video-of gedichtenprogramma.

De data voor 1ste helft 2019 zijn:

  • januari 9, 23
  • februari 6, 20
  • maart 6, 20
  • april 3, 17
  • mei 1, 15, 29
  • juni 12, 26

Tijd: 18.00 uur
Plaats: Crypt van de Kloosterkerk
Kosten per maaltijd: €3,=; kerstdiner €5,=

Bijzonderheden:
De inkoop van ingrediënten is gebaseerd op ongeveer 40 deelnemende personen.
Opgave voor de maaltijd ligt voor de hand wanneer u van plan bent met een groepje te komen eten.
Een tijdige e-mail naar het adres van deze website wordt dan op prijs gesteld.