Zondag 26 november – 3e zondag van de voleinding Voorganger: Ds. Rienk Lanooy

Iedere laatste zondag van de maand klinkt tijdens de kerkdienst in de Kloosterkerk een cantate van J.S. Bach. Dirigent Jos Vermunt leidt het Residentie Bachkoor of het Residentie Kamerkoor, het Residentie Bachorkest en de solisten. De uitvoeringen zijn van hoog muzikaal niveau. De predikanten van de Kloosterkerk zijn beurtelings voorganger in deze diensten. Zij slagen erin, een gesprek te laten ontstaan tussen de bijbeltekst waar de cantate op gebaseerd is, de weergaloze muziek van Bach én de luisteraars in de kerk. Woord en toon versterken elkaar in deze diensten, dat geeft ze een bijzonder karakter.

In deze dienst klinkt de cantate ‘Ach wie flüchtig, ach wie nichtig’ (BWV 26).
Uitvoerenden zijn het Residentie Kamerkoor en Residentie Bachorkest o.l.v. Jos Vermunt.
Solisten:
Mirjam Feijer – sopraan
Noa Frenkel – alt
Arco Mandemaker – tenor
Marc Pantus – bas

Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er crèche, voor de oudere kinderen (4-12 jaar) is er nevendienst.

Koffie en thee na afloop van de dienst.

Via de website www.kerkomroep.nl kunt u tot drie maanden terug de kerkdiensten terug luisteren.

De liturgie voor deze zondag treft u aan onder Preken.