Zondag 7 april 2019 – Judica (5e zondag van de 40 dagentijd)

Voorganger: Ds. G.T. Van Es

Naamloze mensen bij Johannes Johannes voert in zijn evangelie een heel aantal personages op zonder naam, zoals de moeder van Jezus, de Samaritaanse vrouw bij de bron, de blindgeborene, de hofbeambte en zijn zoon, de lamme bij de Schaapspoort, de broers van Jezus en de overspelige vrouw. De bekendste onder hen is wel de geliefde leerling van Jezus, aan wie vaak de naam van Johannes wordt verbonden. Waar dat gebeurt, gaat er echter wel iets verloren van Johannes’ bedoeling. Want zou het niet juist zijn opzet zijn met deze naamlozen, om de lezer de kans te geven zich met hen te identificeren? In de veertigdagentijd komen zeven van deze anonieme personen aan bod, met daarbij de vraag hoe het is om je je met hen te vereenzelvigen.

Kinderen Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er crèche. Dit jaar is er in de Veertigdagentijd een speciaal project. Allebei de groepen van de kinderdienst beleven wekelijks, ieder op hun eigen niveau, een Godly Play-verhaal. Deze vertelmethode gaat uit van het goddelijke dat in het kind aanwezig is. Middels de bijzondere manier van het vertellen en verwerken hoopt Godly Play de spirituele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. De Veertigdagentijd leent zich bij uitstek om de kinderen met Godly Play te inspireren! De kinderen, beide groepen, blijven in de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.

De tieners komen deze ochtend in de Crypt bij elkaar. Met leeftijdsgenoten van 12 – 15 jaar hebben zij een Jeugdkapel-viering, waarin de Veertigdagentijd centraal staat.

Koffie en thee na afloop van de dienst.

Via de website www.kerkomroep.nl kunt u tot drie maanden terug de kerkdiensten beluisteren.