Zondag 12 augustus 2018 – 12e zondag na Pinksteren Voorganger: Ds. Rienk Lanooy

In de zomermaanden is de expositie ‘Zondvloed Nu’ in de Kloosterkerk te zien. In sommige diensten wordt er bij de foto’s van deze expositie stil gestaan. Zie ook hier.

Koffie en thee na afloop van de dienst.

Via de website www.kerkomroep.nl kunt u tot drie maanden terug de kerkdiensten terug luisteren.