Zondag 11 augustus 2019 – 9e zondag na Pinksteren – Ds. Netty de Jong-Dorland

Tijdens de zomervakantie is er geen crèche. Er is wel een kinderdienst. Kinderen krijgen een mooi bijbelverhaal te horen. Via de website www.kerkomroep.nl kunt u tot drie maanden terug de kerkdiensten beluisteren.