De Bijbel, wat is dat voor een boek? Wat hebben de schrijvers ervan willen over- brengen? In welke literaire en gelovige traditie stonden zij en wat hebben hun verhalen vandaag te zeggen? Wat is er bijvoorbeeld bedoeld met het scheppingsverhaal? Hoe krijg je toegang tot de poëzie van de psalmen? Welke ́verstaanssleutel ́ heb je nodig bij het lezen van een profetie? Welke betekenissen kunnen er worden opgeroepen bij namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest? Kun je ervaringen in het dagelijks leven daar- mee in verband brengen? Kun je religieuze gevoelens uiten, in gebed of in een kerkdienst? Is het mogelijk gesteund te worden in de keuzes die je moet maken door een vorm van christelijke ethiek? Hoe beleef je de kerk, als instituut?
De kring ABC van de christelijke traditie is bedoeld voor mensen met vragen als hierboven. De leeftijd van de deelnemers varieert elk jaar van 20 tot 80. Sommigen van hen besluiten aan het einde van het seizoen op Pinksteren hun verbintenis met de christelijke traditie te bevestigen (‘belijdenis te doen’ zoals dat vroeger heette) of zich te laten dopen.

De groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers, de begeleiding is in handen van ds. Margreet Klokke en ds. Rienk Lanooy.

Wanneer

Woensdag 20 september, 4, 18 oktober, 1, 15, 29 november, 6, 20 december,
17, 31 januari, 14 februari, 7, 21 maart,
4, 18 april, 2 mei en (voor wie met Pinksteren zijn of haar verbintenis met de christelijke traditie wil bevestigen of gedoopt wil worden) zaterdag 12 mei, 10.00 – 17.00 uur.