Foto: Monica Stuurop

De zomervakantie is alweer ten einde. Na een prachtige zomer is het nu weer tijd om naar school te gaan, de sport op te pakken en om de kerkelijke activiteiten vorm te geven.

Oproep leiding crèche

Elke zondagochtend zijn er tijdens de dienst vrijwilligers, die helpen bij de crèche in de Ministeriekamer. Veelal ouders, maar ook gemeenteleden, die het leuk vinden om op de allerkleinsten te passen. Van jong tot oud zijn er vrijwilligers actief. Vorig seizoen zijn wat vrijwilligers gestopt met hun taak. Daarom zijn we nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Het zou fijn zijn als je/u vijf à zes keer in een seizoen beschikbaar bent. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe lager de frequentie van oppassen. Tijdens de dienst pas jij/past u, meestal samen met een tiener, op de kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Wil jij/wilt u zich opgeven? Of wens je/wenst u meer informatie? Neem contact op met de jeugdpastor (jeugdwerk@kloosterkerk.nl) of met Kimberley Berhitoe.

Leiding Kinderdiensten

De kop is er weer af: het seizoen is van start gegaan! Op 26 augustus hebben we teruggekeken op onze vakantie. Hoe is het geweest? We legden onze eigen vakantieverhalen naast het reisverhaal van de kamerling uit Ethiopië. Hij hoorde van Filippus over Jezus en heeft zich laten dopen. Daarna ging hij hernieuwd verder op zijn reis.
Op 2 september krijgen we bijzonder bezoek. Verschillende dames van twee goede doelen komen bij ons op bezoek. Bij de kinderdiensten collecteren we namelijk ook voor goede doelen. Om de zoveel tijd wordt er een nieuw doel gekozen. Dit keer komt Petra van de Kinderwinkel Den Haag vertellen over haar werk. In Moerwijk, daar zit de Kinderwinkel, doen ze bijvoorbeeld veel met Godly Play. Daarnaast komen de dames van Percik bij ons langs. Zij zullen vertellen over het goede werk dat zij aan de andere kant van de wereld, in Indonesië, doen.

Cantate met Kinderen – 30 september

Dit is jouw kans om live een cantate bij te wonen! Nee, niet van achter de Witte Muur, maar in de kerk. Zelfs helemaal vanaf de voorste banken van de kerk. Vooraf, tijdens de korte kinderdienst, vertelt Ellen van der Sar ons over de componist J.S. Bach. Ellen is zakelijk leider van de Residentie Bachensembles en zingt al jaren mee met het Residentie Kamerkoor. Zij neemt ons op interactieve wijze mee in de wereld van de cantate, die op deze zondag gespeeld wordt in de kerkdienst. Al je opgespaarde vragen mag je nú stellen. Daarna komen jullie terug in de kerkdienst om naar de cantate te luisteren. Zo kun je zelf het verhaal van Bach van die dag zien en horen!

Ouders, Kinderen, Koffie – 2 september

In de zomerperiode zie je elkaar toch snel een paar weken niet. Na deze weken hebben we elkaar weer genoeg te vertellen! De ouders en jeugdouderlingen kunnen, onder het genot van een kop koffie of thee, bijpraten. Na de kerkdienst, rond 11.15 uur, ontmoeten we elkaar in de Apostelkapel. Ondertussen neemt de Jeugdpastor met de kinderen de taken van een Zondagskind door. Alle kinderen zijn hierbij natuurlijk welkom, maar de Zondagskinderen krijgen een speciale uitnodiging. Hoe loop je goed met zo’n brandende kaars? En wat wordt er van jou verwacht tijdens het Heilig Avondmaal? Zo kan iedereen iedereen weer up-to-date aan het nieuwe seizoen beginnen!

Jeugdkapel – 2 september

Direct na de zomer is het al raak: Jeugdkapel! Net als bij de Kinderdienst trappen we het nieuwe seizoen weer af. Wat heb jij allemaal meegemaakt in de vakantie? Ben je weer opgeladen? Met elkaar verkennen we het reisthema. Wij zijn namelijk niet de eersten die op pad gaan. In de Bijbel reisden ze wat af… Tijdens deze Jeugdkapel kunnen we ons meteen mooi voorbereiden op het Tienerkamp, want dat komt er al bijna aan!

Kinderkamp – 15 & 16 september

Het Kinderkamp staat al weer voor de deur! Van zaterdagochtend 15 september tot zondag 16 september staat het kamp gepland. Dit jaar hebben we het thema: ‘Reizen’. Kinderen in de leeftijd van 7 – 12 jaar zijn welkom om mee te gaan. Met elkaar hopen we op een prachtig weekeinde. De kamplocatie is weer het eiland ‘de Kleine Rug’ in Dordrecht. U kunt uw kind opgeven bij de jeugdpastor: p.v.d.beek@kloosterkerk.nl

Locatie kinderkamp

Tienerkamp – 14, 15 & 16 september

Dit jaar komt er weer een speciaal kamp voor tieners. Dit zal plaatsvinden van vrijdagavond 14 september tot zondagmiddag 16 september, op dezelfde locatie als het Kinderkamp. Er is dus een overlap met het Kinderkamp, zodat de verschillende groepen met elkaar in contact staan. Wel hebben zij allebei een eigen programma. De vrijdagavond zijn de tieners (van 12 – 16 jaar) écht helemaal alleen op het eiland. Zij volgen hun eigen programma. Wilt u uw tiener opgeven? Dit kan tot vrijdag 7 september bij de jeugdpastor: p.v.d.beek@kloosterkerk.nl

Bovenbouwgroep – eerste bijeenkomst vrijdag 21 september

Zit jij in de bovenbouw van de middelbare school? Dan ben je iedere eerste, derde en mogelijk vijfde vrijdag van de maand welkom bij de Bovenbouwgroep. We komen in de kerk bij elkaar van 19.00 uur – 22.00 uur. In een informele sfeer staat ontmoeting centraal en is er ruimte voor een inhoudelijk gesprek of een activiteit buiten de muren van de Kloosterkerk. Naast deze reguliere bijeenkomsten zullen er in de loop van het jaar enkele thema-activiteiten worden georganiseerd. We starten op vrijdagavond 21 september. Sluit jij graag aan? Kom langs of mail naar de jeugdpastor.

Mede namens Gilbert en Marchien,

Peter van der Beek