In deze zomermaanden zullen velen genieten van een welverdiende vakantie. Over het weer in Nederland hoeven wij in ieder geval niet te klagen. De activiteiten in de Kloosterkerk staan op een laag pitje. Welverdiende aandacht wil ik geven aan de commissie gastpredikanten die er jaarlijks weer voor zorgt dat de zondagse diensten gewoon door kunnen gaan tijdens de vakantie van onze predikant. Direct na de zomervakantie vinden diverse activiteiten in de stad plaats waar de Kloosterkerk graag aan meewerkt. Zo zijn er het Uitfestival in het eerste weekend van september en Open Monumentendag het weekend erna. In september zullen wij u ook informeren over de voortgang van de vervulling van de vacature van de nieuwe predikant. Op 20 september a.s. zal er een gemeenteplatform zijn waarin het bestuur de profielschets van de gemeente en van de predikant zal presenteren.

Van harte wens ik u namens het bestuur een goede zomertijd toe.

Astrid Poot, secretaris