Foto: Monica Stuurop

Water

Tussen Pinksteren en de zomervakantie staat het thema water centraal bij de kinderdiensten. De oudste kinderen horen Godly Play-verhalen, terwijl de jongste kinderen hun eigen kinderdienst hebben. Verhalen over de Exodus, over Mozes en de Schepping passeerden de revue. In ieder verhaal leek er weer een andere betekenis bij ‘water’ te vinden. Zo ontdekten we dat water je leven kan redden, maar dat het ook als een beangstigende massa kan overkomen. Met elkaar gingen we op zoek naar wat water ons te vertellen had. Bijvoorbeeld hoe het is om je angst hiervoor te overwinnen en hoe geloven je daarbij kan helpen. We hebben voor de zomervakantie nog een paar verhalen tegoed.

Ouders, Kinderen, Koffie – 1 juli

Zondagmorgen 1 juli, na de kerkdienst, is er de laatste ‘Ouders, Kinderen, Koffie’ van dit seizoen. In de Apostelkapel ontmoeten wij elkaar. Er is gelegenheid voor een gezellig gesprek met andere ouders, de jeugdouderlingen of de jeugdpastor. Daarnaast treft u hier ook een tafel aan met materiaal, dat we het afgelopen seizoen gebruikt hebben. Ook het materiaal van de vertelde Godly Play-verhalen zal getoond worden. Voor de kinderen is er speelgoed aanwezig. Van harte welkom!

Jeugdkapel

Vlak voor de zomervakantie, op zondag 1 juli, komen de jongeren van de Jeugdkapel nog een laatste keer bij elkaar. Deze keer is ‘Afsluiten’ dan ook het thema van de viering. Hoe doe je dat eigenlijk, afsluiten? Door middel van een ritueel staan de jongeren stil bij wat er het afgelopen jaar is gebeurd en ervaren ze dat ze met het gebeurde in de afgelopen periode (en met wat er in de zomer en in het komende jaar gaat gebeuren) bij God terecht kunnen!

Presentje voor geslaagden

In de vorige Nieuwsbrief kon u lezen dat een drietal tieners uit onze gemeente examens moesten doen. Inmiddels kunnen we vertellen dat ze alle drie met vlag en wimpel geslaagd zijn! Om hen te laten weten dat wij trots op hen zijn, gingen wij bij hen langs met een klein presentje. Kanjer-stroopwafels voor deze kanjers van studenten. Lieve Peter, Guido & Sarah: van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie middelbare-schooldiploma!

De pakketjes, die bij de ijverige studenten zijn bezorgd.

Crèche en Kinderdiensten in de zomervakantie

De crèchedienst heeft in de weken van 15 juli – 19 augustus vakantie. U mag zich vrij voelen om met uw kind(eren) in de Ministeriekamer de rust op te zoeken. Later in de viering komen de andere kinderen daar ook naartoe. Vanaf 26 augustus is er weer leiding aanwezig om uw kind op te vangen. In de vakantieperiode zijn er korte kinderdiensten tijdens de preek. We lezen een mooi verhaal uit één van de (kinder)bijbels en de kinderen en de leiding bepalen samen hoe ze daarna de vakantiekinderdienst invullen. De kinderdienst is in de Ministeriekamer, die via de Apostelkapel is te bereiken. De rest van de leiding geniet van deze rustige tijd; vanaf 26 augustus aanstaande zullen zij de kinderen weer zien in een nieuwe serie kinderdiensten.

Kampen

Kinderkamp – 15 & 16 september

Het lijkt nog ver weg maar voor we het weten, is het alweer zover: het kinderkamp! Van zaterdagochtend 15 september tot zondagmiddag 16 september staat het kamp gepland. Met elkaar hopen we op een prachtig weekeinde. De kamplocatie is wederom het eiland ‘de Kleine Rug’ in Dordrecht. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het kamp. Staat uw kind al te springen? Geef hem/haar alvast op bij de jeugdpastor: p.v.d.beek@kloosterkerk.nl

Jeugdkamp – 14, 15 & 16 september

Dit jaar komt er weer een speciaal kamp voor tieners. Dit zal plaatsvinden van vrijdagavond 14 september tot zondagmiddag 16 september, op dezelfde locatie als het kinderkamp. Er is dus een overlap met het kinderkamp, zodat de verschillende groepen met elkaar in contact kunnen staan. De vrijdagavond zijn de tieners écht helemaal alleen op het eiland. Zij volgen hun eigen programma. Binnenkort ontvangt u meer informatie. Wilt u uw tiener alvast opgeven? Dit kan bij de jeugdpastor: p.v.d.beek@kloosterkerk.nl

Kloosterfestival 15+ jongeren, 23 – 26 augustus:

Dit seizoen willen we met de 15+ groep ook op kamp. In het jongerenklooster in Diepenveen organiseren ze een speciaal Kloosterfestival voor deze doelgroep. Vier dagen lang beleven de jongeren het kloosterleven en alles wat hierbij komt kijken. Zo maken zij de vieringen mee, draaien mee in corvee-groepen en ontmoeten zij andere christelijke jongeren uit het land. Er is een speciaal programma voor hen opgesteld. Alle bovenbouw-tieners worden uitgenodigd. Lijkt het jou inspirerend om mee te gaan? Vraag meer informatie aan. Of geef je direct op bij de jeugdpastor.

Mede namens Gilbert en Marchien,

Peter van der Beek, Jeugdpastor Kloosterkerk