Onze predikant ds. Margreet Klokke gaat de Kloosterkerk verlaten. Ze heeft het beroep van de Leidse Binnenstadsgemeente / Hooglandse Kerk aangenomen. Op de uitnodiging om predikant te worden in de Hooglandse Kerk heeft ds. Klokke dus positief gereageerd. Het aangenomen beroep verdient ook op deze plaats een hartelijke felicitatie aan ds. Klokke. Wij wensen haar in de nieuwe gemeente vreugde, nieuwe mooie ontmoetingen en ervaringen, geluk en zegen toe. Ook de gemeente van de Hooglandse Kerk feliciteren wij met hun nieuwe predikant. Zeer dankbaar kijken wij in de Kloosterkerk terug op de afgelopen achttien jaren waarin ds. Klokke onze geliefde en gewaardeerde predikant was. Naar het zich nu laat aanzien zal ds. Klokke in de dienst van zondag 11 maart 2018 bevestigd worden in de Hooglandse Kerk. De afscheidsdienst in de Kloosterkerk zal in februari 2018 zijn. Zodra hierover meer bekend is, zal ik u nader informeren. Tot die tijd zal ds. Klokke gewoon in ons midden blijven en haar werkzaamheden voortzetten. Het bestuur is begonnen zich nu samen met ds. Rienk Lanooy te beraden op de nieuw ontstane situatie. Hierover zullen nadere berichten volgen.

Zoals altijd is het bestuur rond deze tijd bezig met de begroting voor 2018. Tijdens het gemeenteplatform van 23 november is hier ook over gesproken. Toen is ook uitleg worden gegeven over de 15 Toekomstprojecten die het bestuur gedefinieerd heeft en waar samen met enkele vrijwilligers plannen van aanpak voor geschreven zijn. Deze projecten betreffen diverse aspecten van de Kloosterkerk waar het bestuur samen met vrijwilligers aan wil werken om de kerk verder gereed te maken voor de toekomst. U zal hier de komende tijd meer over horen. Ook zullen wij verder vrijwilligers gaan werven voor de uitvoering van de plannen. Zoals u ook kon lezen in de recent verstuurde brief, zijn de inkomsten voor 2017 hoopgevend, maar we zijn er nog niet. Elke (extra) bijdrage is zeer welkom en nodig. Een commissie van het bestuur onderzoekt de organisatie van het Kerkelijk Bureau. Binnenkort verwachten wij u daar meer over te kunnen melden.

We kunnen weer terugkijken op een drukke periode in de Kloosterkerk. De kinderen speelden Sirkelslag en de oudere kinderen deden mee aan Serious Quest. De verkoping bracht weer veel geld, plezier en nieuwe contacten op. De debatmiddag en preken van de leek zorgen voor de nodige gesprekken. Kringen kwamen bijeen en in diensten werd stilgestaan bij diverse rituelen. Op 2 november, Allerzielen, was de kerk extra open voor mensen die bij iemand wilden stilstaan door een kaarsje op te steken, of gewoon om rustig de kerk te bekijken. En er gebeurde natuurlijk nog veel meer….

Nu gaan we op naar de tijd van Sinterklaas en Advent. Voor velen een hoopvolle en gezellige tijd. Anderen voelen zich dan misschien juist wat eenzaam en alleen. De Kloosterkerk hoopt er voor iedereen te kunnen zijn. De diaconie geeft daar bijvoorbeeld heel praktisch vorm aan door te zorgen dat Sinterklaas een aantal Haagse gezinnen bezoekt dat anders van een bezoek van Sinterklaas verstoken zou blijven.

Ik wens u een goede tijd!

Met hartelijke groet, namens het bestuur, Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter.
email: voorzitter@kloosterkerk.nl