Het bestuur van de Stichting Kloosterkerk in Den Haag is op zoek naar een ondernemende jeugdwerker die mee vorm geeft aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het jeugdwerk en vrijwilligers ondersteunt en begeleidt.

Het betreft een functie voor 12 uur per week.

De Kloosterkerk Den Haag
De Kloosterkerk is geworteld in de protestants-christelijke traditie. Tegelijk blijkt ze een geestelijk dak te kunnen zijn voor mensen van heel verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Deze ruimte is er, doordat we in de Kloosterkerk de verhouding tussen God en mensen niet in vastomlijnde zekerheden willen vangen. Wij zien geloven meer als een vertrouwensvolle levenshouding, die kan groeien in het gesprek tussen de traditie en ervaringen uit het leven van alledag. De waarde van de Kloosterkerk komt tot uitdrukking in tal van ontmoetingen: in diensten en in de aandacht en de zorg voor mensen dichtbij en ver weg, in de wereld en in samenkomsten en gesprekken.

Godly Play
In de Kloosterkerk is er een ruimte die speciaal ingericht is voor de vertelmethode Godly Play. Hier staan materialen waarmee Bijbelverhalen al vertellend kunnen worden uitgebeeld. De ervaring leert, dat kinderen ín het verhaal komen, wanneer het zo voor hun ogen wordt neergezet. Hun wordt de vrijheid geboden er hun eigen gedachten over te vormen – wat ze mooi vinden, wat belangrijk zou kunnen zijn en wat hun eigen plek in dat verhaal zou kunnen zijn. Ze krijgen inspiratie. Als het verhaal verteld is en erover gepraat is, krijgen ze de ruimte en het materiaal aangereikt om er zelf spelenderwijs mee verder te gaan. (Zie voor meer informatie: www.godlyplay.nl)

Werkzaamheden
Jeugdactiviteiten:

 • stimuleren, inspireren en enthousiasmeren van kinderen en jongeren in hun relatie met God, de ander en zichzelf.
 • kinderdiensten en activiteiten voor jongeren ontwikkelen, coördineren en inhoudelijk vormgeven.
 • actief uitvoeren en uitdragen van de vertelmethode Godly Play binnen en buiten de Kloosterkerk
 • persoonlijke contacten onderhouden met kinderen, jongeren en hun ouders.
 • jeugdwerkbeleid maken en uitvoeren.
 • het bereik van het jeugdwerk vergroten binnen en buiten de Kloosterkerk

Samenwerking:

 • inspireren, enthousiasmeren en coachen van de vrijwilligers in het jeugdwerk en Godly Play.
 • samenwerken met de andere beroepskrachten, bestuursleden en vrijwilligers binnen de Kloosterkerk.
 • samenwerking aangaan met jeugdwerkers van omliggende kerkelijke gemeenten.
 • aangaan en onderhouden van contacten met organisaties zoals STEK en JOP.

Profiel
Als jeugdwerker binnen de Kloosterkerk ben je iemand die:

 • een gedreven, motiverende en enthousiasmerende werkhouding heeft.
 • in staat is het jeugdwerk binnen de Kloosterkerk naar een hoger plan te tillen.
 • ondernemend en in staat is tot het ontwikkelen van eigen initiatief bij anderen.
 • open staat voor een grote diversiteit in geloofsbeleving bij jong en oud.
 • dienstverlenend is; je bent gericht op het belang van de ander.
 • nieuwsgierig is naar de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren.
 • aanspreekbaar is als voorbeeldfiguur voor de kinderen en jongeren.
 • een christelijke levensovertuiging heeft en betrokken is bij een kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Functie-eisen

 • woonachtig in regio Den Haag.
 • HBO werk- en denkniveau
 • communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift.
 • begrip en inlevingsvermogen voor de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren.
 • in staat om zelfstandig toerustingprogramma’s te bedenken en uit te voeren.
 • relevante werkervaring in het kerkelijk jeugdwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger.
 • beleid kunnen formuleren en zelfstandig kunnen uitvoeren.
 • vrijwilligers kunnen stimuleren en aansturen.
 • bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken.
 • betrokkenheid bij het werk van en affiniteit met de visie van de Kloosterkerk.

Wij bieden
Een uitdagende, inspirerende en afwisselende functie voor 12 uur per week.

Functie en start
Het gaat om een functie in schaal 8 van de arbeidsvoorwaarden van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De gewenste startdatum is 1 september 2017.

De Stichting Kloosterkerk Den Haag vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang. Daarom is voor aanstelling als Jeugdwerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk. Aan het eind van de werving en selectieprocedure wordt hiervoor een aanvraagformulier verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie over de Kloosterkerk en het jeugdwerk aldaar kun je contact opnemen met de jeugdouderlingen Arjan van Nijnatten en/of Gilbert Laurens via jeugdwerk@kloosterkerk.nl

Reageren
Je kunt je schriftelijke motivatie met CV tot en met 21 mei a.s. per e-mail sturen naar jeugdwerk@kloosterkerk.nl De sollicitatiegesprekken zijn gepland vanaf 24 mei.