Kloosterkerk Wereldwijd

Zoals gebruikelijk houden we u jaarlijks op de hoogte over de relatie van Kloosterkerk Wereld Wijd met Percik, instituut voor sociologisch onderzoek, democratie en sociale rechtvaardigheid in Salatiga op Midden Java. We steunen bij...

Van de predikanten

In de zomertijd verwelkomen we een aantal gastpredikanten. Mw Barbara de Beaufort gaat 23 juli voor. Op 6 augustus zal ds Carel ter Linden voorgaan en op 20 augustus prof.dr. Martien E. Brinkman, emeritus...

Van het bestuur

Velen van u zullen vakantie vieren in eigen land of elders. Anderen zijn om verschillende redenen thuis. Het bestuur besprak in de laatste vergadering voor de zomer een aantal zaken dat van belang is...

Van het bestuur

De Kloosterkerk is “aangekleed”, dat hebt u misschien al gezien. Aangezien er dit jaar geen Den Haag Sculptuur is op het Lange Voorhout, heeft onze Kunstcommissie zich ingezet om een mooie en bijzondere tentoonstelling...

Van de predikanten

Serie diensten in de zomer Niemand kan erom heen: ‘Barbara Broekman kleedt de kerk’, deze zomer. Er ligt een enorm geweven tapijt van de beeldend kunstenares in de wandelruimte, er hangen drie grote doeken...

Opbrengsten collecten

zondag 9 april eerste collecte werk Kloosterkerk € 549,56 tweede collecte Straatpastoraat € 435,63 deurcollecte onderhoud gebouw € 273,11 donderdag 13 april collecte tijdens dienst Kinderwinkel € 227,10 deurcollecte onderhoud gebouw € 111,05 vrijdag...

Ds. Rienk Lanooy en ds. Margreet Klokke

van de Predikanten

Pinksteren en zomertijd We naderen het einde van de Paastijd. Komende zondag, 4 juni, is het de 50e paasdag, Pinksteren. De liturgische kleur is rood, kleur van de Geest. Zeven mensen die de ABC-cursus...