Het hart van het leven van de Kloosterkerk is de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen. In de diensten wordt de ontmoeting met God gezocht en gevierd. Heel het leven klinkt mee, met al z’n vragen en twijfels, angsten en verlangens. Het wordt in gesprek gebracht met wat ons wordt aangereikt in en door de verhalen uit de bijbel, de sacramenten, de gebeden, muziek en stilte.

Voor de diensten geldt:
• De diensten op zondagmorgen beginnen om 10.00 uur, met uitzondering van de cantatediensten.
• Eens per maand wordt in de dienst avondmaal gevierd, doorgaans op de tweede zondag.
• Ten minste vier keer per jaar wordt er in een dienst gedoopt.
• Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Geerten van de Wetering.
• Een keer per maand (altijd op hoogtijdagen) verleent het Kloosterkerkkoor onder leiding van Hans Jansen medewerking aan de dienst.
• Iedere laatste zondag van de maand (met uitzondering van de maand juli) wordt tijdens de dienst een cantate van J.S. Bach uitgevoerd, onder leiding van Jos Vermunt. Deze diensten beginnen om 10.30 uur.

Een overzicht van de eerstvolgende diensten kun je vinden onder kerkdiensten. Diensten teruglezen of beluisteren kan via deze pagina.

Deel

Inspiratie

Vesper

Vesper wordt ‘Zin op zondagmiddag’ Tot juni 2016 was er elke woensdag om 19.45 uur een avondgebed in de Kloosterkerk. Omdat het aantal deelnemers sterk is teruggelopen is besloten hier verandering in te brengen....
Lees verder

Preek van de Leek

Vier maal Preek van de Leek Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten, politici en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit....
Lees verder