Deel

Inspiratie

Activiteiten Kloosterkerkforum

En dan nog dit. Wandelen met God – ds. Nico ter Linden De theologische faculteit te Leuven verzocht Nico ter Linden voor een internationale en interconfessionele bundel een persoonlijk opstel over zijn geloof te...
Lees verder

Theologie en theater

Inleiding In de toneelstukken gaan we na hoe de kerk het theater heeft beïnvloed. Net als in het geloof de zoektocht centraal staat wie de mens is in verhouding tot God en de ander,...
Lees verder

Kloosterkerkacademie

Sinds 2014-2015 organiseert de Kloosterkerk in samenwerking met de faculteit Godgeleerdheid van de VU de Kloosterkerk Academie. In de Kloosterkerk Academie worden dubbel-colleges gegeven door VU-docenten over hun specialisme. Belangstellenden uit Den Haag kunnen...
Lees verder

Kunst en Exposities

De Kunstcommissie van de Kloosterkerk heeft als doel om naast muziek ook de beeldende kunst binnen kerk en liturgie een plaats te geven. Met tijdelijke exposities probeert zij de traditie voort te zetten die...
Lees verder

Open Monumentendag(en)

In het weekend van 11 en 12 september worden de jaarlijkse monumentendagen gehouden. Het thema is dit jaar ICONEN en SYMBOLEN. Ook de Kloosterkerk hoopt een groot aantal bezoekers gastvrijheid te kunnen bieden. De...
Lees verder

Literatuur

Achter één van de deuren in de ‘kloostergang’ van de kerk schuilt een kleine bibliotheek. Deze bevat voornamelijk boeken op het gebied van bijbeluitleg, theologie en levensbeschouwing. De bibliotheekcommissie zorgt ervoor, dat de verzameling...
Lees verder

Stelling van de maand

‘Verbeelding voedt het geloof. Verbeeldingskracht in het geloof voedt de mens.’ Regelmatig publiceren we een stelling die tot nadenken stemt en wellicht tot discussie leidt. Zo is de website niet alleen een informatiemedium, maar...
Lees verder

Gedicht of citaat van de maand

Welk gedicht heeft je geraakt en geïnspireerd? Elke drie maanden komt er een nieuw gedicht op de website, met een toelichting van degene die het heeft ingezonden. Heb je zelf pas ergens een gedicht...
Lees verder