Voor de ANBI-gegevens van de Stichting Diaconie Kloosterkerk, klik hier.

De Stichting Kloosterkerk is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens.

Naam:
Stichting Kloosterkerk

Fiscaal nummer:
002869561  onder dossiernummer 6733

Contactgegevens:
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
tel 070 3461576 (di t/m vr 09:00-14:00 uur)
e-mail: kerk.bureau@kloosterkerk.nl

Bestuurssamenstelling:
Een overzicht van de bestuursleden van de Kloosterkerk vind u onderaan deze pagina.

Beleidsplannen:
Voor het Beleidsplan 2011-2016 klik hier.

Voor het Beleidsplan Kloosterkerk 2016-2021 klik hier.

Voor het Beleidsplan Kerkmuziek Kloosterkerk klik hier.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Salariëring predikanten, kosters en overig in de kerk werkzaam personeel c.f. de arbeidsvoorwaarden Protestante kerken in Nederland ( zie website www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden).

Doelstelling:
Protestant- christelijk kerkgenootschap

Activiteiten:
Voor verslag klik hier: jaarverslag 2015

Financiën:
Voor de jaarrekening 2014 klik hier: jaarrekening 2014

Voor de jaarrekening 2015 klik hier: jaarrekening 2015

Voor de begroting van 2016 klik hier: begroting 2016

Algemeen bestuur

Sanne ten Bokkel Huinink

voorzitter Algemeen Bestuur (AB)

College van Kerkrentmeesters

Dirk Dotinga

1e Penningmeester

Joep van Boxtel

secretaris

Roland van Haersma Buma

Voorzitter, vice-voorzitter Algemeen Bestuur

Consistorie

Nel van Dorp

Ouderling Open Kerk

André Meijster

Ouderling Kerkmuziek

Astrid Poot

Lid, secretatis AB

Gilbert Laurens

Jeugdouderling 15+

Arjan van Nijnatten

Secretaris, Jeugdouderling 15-

Maria Haslinger

Voorzitter

Diaconie

Hans Steenbrink

Veronica de Lange

Voorzitter

Herman Fledderus

penningmeester

Godert van der Feltz

secretaris