Zondag 30 april – Misericordia domini – 3e zondag van Pasen
Voorganger: Ds. Margreet Klokke

In deze dienst klinkt de cantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ (BWV 67).
Uitvoerenden zijn het Residentie Bachkoor en Residentie Bachorkest o.l.v. Jos Vermunt.
Solisten
Alt – Helena van Heel
Tenor – Bernard Loonen
Bas – Donald Bentvelsen

Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er crèche, voor de oudere kinderen (4-12 jaar) is er nevendienst.

Koffie en thee na afloop van de dienst.

Via de website www.kerkomroep.nl kunt u tot drie maanden terug de kerkdiensten terug luisteren.