Herdenking Jom Hasjoa op 23 april in de Kloosterkerk

Zondag 23 april 2017 om 16.00 uur herdenken wij de 6 miljoen vermoorde Joden. Deze herdenking, die zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, staat in het teken van een zin uit het lied ‘Japie Groen’ van Paul van Vliet: ‘Een wereldbeeld dat nooit meer klopt, door de kampen en de treinen’. Paul van Vliet zal een toespraak houden, en de kroniek wordt gelezen door Leonie Cramwinckel-Bloch. Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en een voor de gelegenheid samengesteld octet. Ook leerlingen van onder andere het Gymnasium Sorghvliet zullen een bijdrage leveren aan de bijeenkomst. Na afloop van de samenkomst zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen zijn blijven herdenken. Toegang is vrij, registratie is niet nodig. Meer informatie en een contactformulier treft u aan op:
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/

https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag

Jom Hasjoa Commemoration April 23rd 2017 in the Kloosterkerk

Sunday the 23rd of April 2017 at 16.00 we commemorate the 6 million murdered Jews. This commemoration, which will take place in the Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 in The Hague, will revolve around a line from Paul van Vliet’s song ‘Japie Groen’: ‘A world view that is never right again because of the camps and the trains’. Paul van Vliet will hold a speech, and the chronicle will be read by Leonie Cramwinckel-Bloch. Musical accompaniment will be provided by chazzan Ken Gould and an octet formed for this occasion. Students from, among others, the Gymnasium Sorghvliet will also contribute to the gathering. An English translation of the memorial will be available at the entrance. Afterwards we will lay flowers at the Jewish Children’s Memorial at the Rabbijn Maarsenplein.

Lest we forget the impact of the Second World War on The Hague, and the suffering endured by our Jewish neighbors, the Community of Churches of The Hague wishes to commemorate together with their fellow citizens. Entrance is free, registration not necessary. More information and a contact form can be found on:
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/

https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag