Dienst met cantate zondag 28 december 2003

Aanvangstijd 10.30 uur
Cantate Gloria in excelsis Deo (BWV 191)
Componist J.S. Bach
Door Residentie Bachkoor / Residentie Bachorkest olv Jos Vermunt. Hieke Meppelink (sopraan); Joost van der Linden (tenor)
Predikant Ds. Margreet Klokke

Toelichting en tekst

De aanleiding voor het ontstaan, waarschijnlijk na 1740, van deze Latijnse kerkmuziek is onbekend. Tijdens de diensten in Leipzig was het zeer ongebruikelijk om een Latijnse cantate uit te voeren, dus waarschijnlijk heeft Bach deze muziek niet voor dit doel gebruikt. Het is onduidelijk waarvoor dan wel. De tekst is opgenomen uit Lucas 2 vers 14, met toevoeging van de kleine doxologie ('eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'). Bach heeft de tekst in drie porties verdeeld, een voor de preek, de overige twee erna. Muzikaal zijn de drie delen 'geleend' uit Bach's Hohe Messe (met name het gedeelte uit 1733). Voor het eerste deel hergebruikte hij bijna letterlijk het Gloria, voor deel twee 'Domine Deus', en in het derde deel baseert Bach zich op het 'cum sancto spiritu'.

Eerste deel, koor

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis

Cantate, tweede deel, aria (Sopraan en Tenor)

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto

Derde deel, koor

Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, amen

De toelichtingstekst is geschreven door Jos Vermunt. De tekst valt onder het copyright van de Kloosterkerk.

Aan de diensten met cantate zijn hoge kosten verbonden. Ondanks vele giften dekt de collecte na afloop van de dienst slechts de helft van de uitgaven. Derhalve doet de Kloosterkerk een dringend beroep op de bezoekers om bij de uitgangscollecte actief bij te dragen (richtbedrag € 7,50 p.p.) aan de bestrijding van de onkosten.

Van de diensten met cantate is een agenda en een archief beschikbaar.